You are here

Учлањење

Члан ТЕЈО-а можете постати након учлањења у Universala Esperanto-Asocio (UEA - Светско есперанто удружење), јер ТЕЈО је његов саставни део. Можете бити члан ТЕЈО-а уколико имате мање од 30 година (или не пуните 30 година пре године за коју се пријављујете)(да бисмо знали то, не заборавите да напишете датум рођења). Пазите и на то да категорија MG (Membro kun Gvidlibro - члан са Водичем) не важи за учлањење у ТЕЈО. На сајту UEA налази се електронска пријава; а погледајте и чланарине за 2010. годину и детаљно објашњење о начинима плаћања. Уколико то није довољно, погледајте и општу страницу о учлањењу у UEA. Као члан TEJO-а добијате: И веома важно: помажете омладинском покрету есперанта! Уколико имате више од 30 година и желите да имате исте повластице (и часописе) као чланови ТЕЈО-а, и да уз то подржите ТЕЈО, можете постати Patrono de TEJO - Покровитељ ТЕЈО-а. Уколико сте већ члан, наћи ћете одговоре на честа питања овде.
Serba