You are here

Догађаји

Организовање различитих догађаја је једно од основних деловања ТЕЈО-а. ТЕЈО у сарадњи са својим националним и посебним одељењима организује разноврсне сусрете, од којих је најважнији међународни омладински конгрес (Internacia Junulara Kongreso, IJK). Уз то се одржавају и семинари о главним темама ТЕЈО-а, са обукама за активисте, а повремено се приређују и језички фестивали и радне бригаде.

Есперантистс у IJK
Serba