O TEJO

TEJO промовише међународно разумевање путем окупљања, образовних програма и употребом међународног језика, Есперанта.

Организација брани културно богатство језичке разноликости, људска права језичких мањина и светско разумевање помоћу лаког ступања у међународне контакте. Употреба Есперанта је оквир наших циљева.

Serba
Subscribe to Front page feed