O TEJO

TEJO propaguje medzinárodné porozumenie prostredníctvom stretnutí a vzdelávacích programov a používaním medzinárodného jazyka Esperanto.

Táto organizácia obhajuje kultúrne bohatstvo, ktoré je v jazykovej rozmanitosti, ľudské práva jazykových menšín, celosvetové porozumenie a prístupnosť k medzinárodným kontaktom pre každého. Používanie Esperanta tvorí rámec týchto našich snáh.

Slovaka
Subscribe to Front page feed