O TEJO

Światowa Esperancka Organizacja Młodzieżowa (TEJO, Tutmonda Esperantista Junulara Organizo) jest organizacją młodych użytkowników esperanta. Oprócz członków indywidualnych posiada obecnie 46 sekcji krajowych, a sama jest sekcją młodzieżową Światowego Związku Esperanckiego (UEA, Universala Esperanto-Asocio). TEJO ma siedzibę w Rotterdamie w Holandii.

TEJO co roku w innym kraju organizuje Światowy Kongres Młodzieży (IJK). Do innych wydarzeń organizowanych przez TEJO należą młodzieżowe szkolenia poświęcone różnym tematom. TEJO wydaje czasopismo Kontakto oraz internetowy biuletyn informacyjny TEJO Aktuale. Do najbardziej znanych usług TEJO należy Pasporta Servo - serwis społecznościowy skupiający osoby, które mogą zaoferować bezpłatny nocleg w swoich domach lub też które chcą skorzystać z takiej możliwości.

Więcej informacji w języku esperanto można znaleźć na stronie TEJO tejo.org/eo.

Od 1959 roku w Polsce istnieje krajowa sekcja TEJO - Polska Młodzież Esperancka (PEJ, Pola Esperanto-Junularo). Więcej informacji w języku polskim na temat TEJO i PEJ można znaleźć na stronie pej.pl.
Pola
Subscribe to Front page feed