You are here

Patroniĝo

Fariĝu konscia subtenanto de TEJO! Fariĝu patrono de TEJO

Pagante trioblon de vialanda MJ(-T)-kotizo vi ne nur subtenas la esperantistan junularon, vi ankaŭ ĝuas proksiman partoprenon en la junulara movado, ĉar de TEJO vi ricevas:

  • la revuon Kontakto kun la rubriko TEJO-tutmonde
  • apartan oficialan komunikilon
  • solenan akcepton dum la ĉiujara Universala Kongreso
  • rabaton ĉe la aliĝo al IJK
  • aliajn laŭokazajn servojn kaj publikaĵojn

Por fariĝi Patrono de TEJO, bonvolu en la reta aliĝilo de UEA en la parto 3 klaki al PT—Patrono de TEJO (kompreneble, bonvolu plenigi ankaŭ la antaŭajn partojn: en la parto 2 vi povas samtempe aliĝi al UEA, aŭ elekti neniun, se vi ne nun deziras (re-)aliĝi al UEA).

En la ttt-paĝaro de UEA vi trovos la retan aliĝilon; jen rigardu la kotiztabelon por la jaro 2013 kaj detalan klarigon pri la pagmanieroj. (Se tio ne sufiĉas, bv. rigardi la ĝeneralan paĝon pri membriĝado al UEA.)

Esperanto