You are here

Informilo por novaj komisionanoj

Ĉu vi ŝatus aktivi por TEJO, sed ne scias kiel fari? Ĉu vi ŝatus agi por la celoj de TEJO kun aktivuloj de la tuta mondo?

Vi estas en bona loko ĉi-tie!

La komisionoj de TEJO estas laborgrupoj por kune labori ĉirkaŭ specifaj temoj kaj realigi la koncernan eron de la aktuala Laborplano de TEJO. Sed kiel tio praktike funkcias? Jen eta priskribo kiu celas respondi al kelkaj oftaj demandoj rilate al komisionoj de TEJO.

Kion signifas “komisiono”?
La komisionoj de TEJO estas oficialaj laborgrupoj ĉirkaŭ la ĉefaj agadkampoj de TEJO.

Kio estas la celo de la komisionoj?
La komisionoj estas grupoj por agemuloj pri specifaj celoj de TEJO. La komisionoj havas la taskon realigi la koncernan parton de la Laborplano de TEJO, sed ankaŭ pliaj, novaj projektoj estas bonvenaj.

Kio estas la tasko de la komisiito/respondeca estrarano?
La respondeca estrarano kaj la komisiito gvidas la laboron, organizas ĝin por ke la komisionanoj povu laŭeble plej efike kaj ĝuplene kunlabori. Aldone, se la komisionanoj havas iun ajn demandon, malcerton, konsilas, helpas, kunligas. Por pli detala priskribo klaku ĉi-tien.

Kio estas la tasko de la komisionanoj?
La komisionanoj kune laboras por realigi la celojn difinitajn en la Laborplano de TEJO, kaj eĉ pli. La komisionanoj partoprenas tiun laboron laŭ ilia plaĉo kaj emo. Se vi ŝatus pli aktivi, aŭ proponu al la retlisto vian ideon/emon, aŭ skribu rektan mesaĝon al via komisiito menciante vian deziron pli aktivi kaj laŭeble iun konkretan taskon, ideon.

Kiel vi povas helpi al la komisiono?
Aniĝante ĝin

  • proponu viajn ideojn rilate al la realigado de la koncerna parto de la aktuala Laborplano de TEJO, aŭ simple rilate al la specifa temo de la komisiono
  • helpu aliajn realigi iliajn ideojn
  • partoprenu la agadojn

Subtenu finance ĝirante monon al la UEA-konto tejtej, specifante ke ĝi estu elspezita por la komisiono.

Kiuj rajtas membriĝi en la komisiono?
La komisionojn rajtas membri individuaj membroj de TEJO kaj tiuj aktivuloj, kiuj pro speciala kompetento povas grave kontribui al la laboro de la komisiono, post la aprobo de la koncerna komisiito aŭ de la Estraro.

Ĉu vi havas pliajn demandojn? Skribu al hr@tejo.org, kiu klopodos laŭeble plej rapide kaj plene respondi al via demando.

Esperanto