You are here

Internationaal Jongerencongres (IJK)

“La Bamba”, nachtleven, plezier maar ook vergaderingen, lezingen, trainingen en werkgroepen. Alles gebeurt tijdens een levendige week, die elke jonge esperantist meegemaakt moet hebben! Het IJK is het grootste Esperanto-evenement voor jongeren en vindt elk jaar in een ander land plaats, georganiseerd in samenwerking met TEJO door onze landelijke afdelingen en door de mensen die lokaal actief zijn.

ijk vlag  De IJK-vlag
Nederlanda