You are here

Szakmai Szekciók

A szakmai szekcióknak az országos szekciókkal együtt fontos szerepük van a TEJO munkájában. A TEJO bizottságában résztvesz minden szakmai szekció bizottsági tagja és döntenek a TEJO általános tevékenységéről. A TEJO-nak most két szakmai szekciója van:

Mindig örülünk az új szakmai szekcióknak (rendszerint szakmánként egy). Ennek van néhány kritériuma (elolvashatod a TEJO Szabályzatban, 2. Fejezet - Alapszabály, 9. Rész - Szakmai Szekciók):

(i) egyesíti a világon a fiatal eszperantistákat, akik az adott szakma iránt érdeklődnek;
(ii) a TEJO céljainak megfelel;
(iii) vagy egy külön szövetség, vagy egy az UEÁ-hoz csatlakozott szakmai szövetség szerves része;
(iv) szervezetileg egységes;
(v) széleskörúen nyitott a fiatalok felé, tekintet nélkül nemzetségre, fajra, vallásra, politikára vagy nyelvre;
(vi) tagságuk önkéntes; és
(vii) demokratikus irányítású

Hungara