You are here

oficejo's blog

TEJO lanĉas la Fonduson Trampolino: sendu viajn projektproponojn!

Ĉu vi havas bonan ideon por antaŭenigi Esperanton? Ĉu mankas nur eta helpo por realigi vian projekton? La Fonduso Trampolino povas subteni vin!

Informtago pri Erasmus+ - Bruselo, 13a de februaro

Eŭropa Junulara Forumo (FoJE) organizas informtagon pri Erasmus+, la nova subvenciprogramo de Eŭropa Unio kiu inkluzivos la subvenciojn por junularaj organizoj kaj projektoj celitaj al junularo.
TEJO deziras sendi sian reprezentanton al la kunveno, kiu spertiĝu pri la programo kaj diskonigu ene de la organizo la informojn ricevitajn.

Aĉetu t-ĉemizon kaj subtenu la Fonduson "Trampolino"!

Karaj amikoj, Ĉu vi volas helpi junajn esperantistojn agadi por Esperanto? Kaj ĉu vi jam havas la mojosajn t-ĉemizojn de TEJO kaj de Kontakto? Aĉetu por vi, aŭ faru belan kaj utilan donacon al viaj amikoj, filoj, nepoj, kaj aliaj karuloj. Daŭre haveblas pluraj modeloj kaj koloroj! Per tiu ĉi eta ago, vi samtempe subtenos la Fonduson Trampolino, kiu ekde la 1a de Januaro regule disponigos monsumon, por subteni etajn projektojn de TEJO-aĝaj aktivuloj. Elektu vian deziratan ĉemizon, kontrolu ĝian haveblecon, kaj mendu ĝin per la reta mendilo ĉe la paĝo www.tejo.org/eo/t-ĉemizoj. Vi ankaŭ povas skribi por mendoj kaj informoj al oficejo@tejo.org. TEJO, kaj la juna esperantistaro, antaŭdankas pro via subteno!

TEJO ricevos subvencion por la trejnseminario "Genro kaj Egaleco: alaga enkonduko"

Danke al subvencio de la Eŭropa Junulara Fonduso de la Konsilio de Eŭropo, TEJO organizos trejnseminarion pri la temo de genra identeco kaj genra egaleco, adresitan al junuloj aktivaj en sia reto de organizoj kiuj deziras esplori la temon kaj ekaktivi en tiu kampo.

Ĉu ankaŭ vi?

  se vi ne jam aliĝis, faru nun!

Pretiga seminario por Retkampanjo kontraǔ maltoleremaj parolaĵoj - 10-12 oktobro, Strasburgo


Partoprenu al seminario por retkampanjo kontraǔ maltoleremeco!

En 2013 okazos eǔropa retkampanjo kontraǔ maltoleremeco. Por jam pretigi tiun eventon estas organizita de la 10a ĝis la 12a de oktobro seminario en Strasburgo, en kiu vi povas reprezenti TEJO-n aǔ vian landan sekcion!

Rezolucio de la 68a Internacia Junulara Kongreso en Hanojo

La komitato de TEJO kunveninta en Hanojo, Vjetnamujo, kadre de la 68a Internacia Junulara Kongreso, ĝojas je la plenumo de valoroj kiel Amikeco, Frateco kaj Amo, kiuj estas bazaj valoroj por la Esperanto-movado kaj kiuj plene ĉefrolas en internaciaj Esperanto-renkontiĝoj.

La internacia junulara Esperanto-movado povas fieri pri tio, kaj ekzempli al la mondo pri sia internacikomunumeco. Tio tamen ne estas nur celo en si mem, sed ankaŭ inspiro kaj motivigo por junaj aktivuloj labori kaj kontribui al la disvastigo de Esperanto kiel interhoma komunikilo kaj solvo al internacikomunikaj problemoj.

En la junulara movado jam estas kutime labori kaj por evoluigo kaj fortigo de la Esperanto-komunumo kaj kulturo, samkiel por la disvastigo de la lingvo internacia, neŭtrale homa. Ni kredas ke la TEJO-agado povas esti pli komplete kaj amplekse difinita kiel raŭmisma finvenkismo.

Ekzameniĝu pri Esperanto kun TEJO-rabato

La 9an de julio kadre de la Tutmonda Skriba Sesio de la KER-ekzamenoj 356 personoj ekzameniĝis en 17 diversaj landoj. Ĉu vi partoprenis kaj ekhavis emon fari ankaŭ la parolan parton? Ĉu vi maltrafis la okazon?

TEJO-rabato por sukcesaj KER-ekzamenoj

Karaj ekzameniĝontoj de la KER-ekzameno! Kiel ni jam antaŭe komunikis, kaze de sukcesa ekzameno je nivelo C1, TEJO redonas al siaj membroj 7,50 eŭrojn de la ekzameno-kostoj aŭ 15 eŭrojn se estas kompleksa ekzameno, do skriba kaj parola. Se vi ekzameniĝas la 9an de junio kadre de la Tutmonda skriba sesio, kontaktu Petra Smidéliusz ĉe petra@tejo.org ĝis la 8a de junio por kandidatiĝi por la subvencio. Pliaj informoj pri KER-ekzamenoj troveblas ĉe edukado.net/ekzamenoj/ker.

Voĉdonu por programero pri Esperanto en Rio+20

En junio okazos en Rio-de-Ĵanejro "Rio+20", t.e. Konferenco de Unuiĝintaj Nacioj pri Daŭripova Evoluo, ankaŭ nomata Pintkonferenco pri Tero. UEA kaj TEJO, kiuj partoprenos en Rio+20, proponis aldonon de informa leciono pri Esperanto kaj lingvaj rajtoj al ĝia programo. Ankaŭ aliaj Ne-Registaraj Organizaĵoj faris proprajn proponojn kaj unu kurso estos elektita per publika voĉdonado en Interreto.

Denove Franca volontulo eklaboris en la Centra Oficejo :p

La 15an de Aǔgusto, la nova volontulo de TEJO, Sébastien Denux, eklaboris en la Centra Oficejo.

Nova eldono de DVD-Romo „Esperanto Elektronike“

Jam la 3-a eldono de la DVD Esperanto elektronike aperos en julio 2011! Post 5 jaroj ekde la unua eldono, E@I planas la 3-an re-eldonon de la populara disko „Esperanto Elektronike“. De la unuaj 2 eldonoj forvendiĝis entute 12.000 pecoj. Nun estas lanĉita nova antaŭmenda kampanjo, por kolekti sufiĉe da mendoj, por reeldoni la diskon ĝis somero 2011.

June kaj Kune en Kopenhago: novaj informoj pri Junulara UK

La organizantoj de la junulara programo de UK diskonigis interesajn novaĵojn pri la kongreso.

Pages

Subscribe to RSS - oficejo's blog