You are here

Blogs

Laste, sed ne balaste… JuSKA 2014!

Ariadna García Gutiérrez
Por la tria fojo, la Junulara Sekcio de Kuba Esperanto Asocio, decidis organizi kaj realigi la Nacian Aranĝon de la Kuba Junularo: JuSKA, t.e Junulara Somera Komuna Aranĝo, fondita en 2011. Kion diri pri nia evento se mi fakte estis unu el la ĉefaj organizantoj? Mi informos vin, tamen, pri ties okazaĵoj kaj miaj plej honestaj impresoj pri la etoso kaj kromaj impresoj aŭskultitaj de kelkaj partoprenintoj.

HURA en Komárom- tri nacioj renkontiĝis ĉe la landlimo

Dániel Bakacsi
Antaŭ kelkaj semajnoj ni anoncis sur la interreto la 'HUngaroj Renkontas Aŭstrojn' ekskurson. Tial ni elektis la urbon Komárom ĉar ne estis tre malproksime de Budapeŝto kaj de Vieno, sur la bordo de la Danubo kuŝas du urboj : Komárom kaj Komárno. Ilin kunligas la ponto, mem la Esperanto estas ponto inter du nacioj. Aldone la urboj estas interesaj, ili havas multe de vidandaĵojn.

Amu Poznanon, amu Arkones-on!

Tobiasz Kubisiowski
Pri kio pensas poloj, se ili aŭdas: Poznano? Eble pri tieaj vidindaĵoj? Eble pri famuloj el tiu urbo? Mi ne scias. Sed por esperantistoj la nomo Poznano certe ligiĝas kun la Interlingvistikaj Studoj ĉe Universitato Adam Mickiewicz kaj, kompreneble, kun Arkones – Artaj Konfrontoj en Esperanto, sendependa kaj grandskala manifestacio de Esperanto-kulturo.

Pereis Maëna Volant, komitatanino de JEFO

Maëna

Kun profunda tristo ni akceptis la informon pri pereo de Maëna Volant.

Maëna estis komitatanino de Junulara Esperantista Franca Organizo. Pluraj el ni renkontis ŝin interalie en kelkaj Esperanto-eventoj en Eŭropo. La 24-an de julio ŝi pereis en la aviadila katastrofo en Malio.

Nome de la Tutmonda Esperantista Junulara Organizo ni esprimas sinceran kondolencon al la familio de Maëna, al JEFO kaj al ĉiuj havis plezuron ekkoni ŝin.

Łukasz Żebrowski
Prezidanto de Tutmonda Esperantista Junulara Organizo

Prezidanta blogo: Komenciĝas dua fazo de konsultado de la strategio de TEJO - bonvolu kontribui!

Jen ni prezentas al vi la unuan, skizan rezulton de la konsultado de la trijara strategio de TEJO 2014-2017. Ĝis la fino de marto ni kolektis proponojn pri celoj ordigitaj laŭ la 4 K-agadkampoj: Konsciigo, Kapabligo, Komunumo, Kunordigo (detalojn vidu ĉe la antaŭa enskribo). Ni ricevis multajn interesajn kontribuojn, kiuj estis tre diversecaj – iuj tre vastaj, aliaj tre specifaj, ceteraj ie en la mezo; iom el ili kovris unu la alian, aliaj tute ne. Tio klare montras malsamecon de bezonoj, kiujn oni havas en TEJO.

Legu pli...

Prezidanta blogo: Kontribuu al TEJO-Strategio 2014-2017

Antaŭ unu jaro okazis vastskala konsultado de la proponoj por la Laborplano de TEJO por la jaro 2013/2014. La rezulton vi trovas ĉi-tie: bit.ly/laborplano2013. Ĉi-foje ni ŝatus fari plian paŝon en la sfero de strategia planado kaj invitas vin kontribui al ĝi. Eblas tion fari kelkmaniere, depende de via emo kaj tempohavo. Detalojn pri tio vi trovos en tiu ĉi blogero.

Legu pli...

Prezidanta blogo: Taskolisto pri farendaĵoj por kaj per TEJO

Dum la malsamideana debato okazinta dum la lasta Junulara E-Semajno "Kion faras kaj faru TEJO?" ekestiĝis la ideo de krei liston de taskoj de la laborplano, por ke laboremuloj povu vidi la taskojn farendajn, farindajn.

Du aktivuloj, Cédric Marchall kaj Rakoen Maertens faris la bazon de la listo videbla ĉe "Taskoj el la laborplano", aŭ klaku ĉi-tie por rekta ligilo. La listo enhavas la jenajn informojn pri la taskoj:

  • etan priskribon
  • takson de la bezonata tempo por plenumo
  • ĝian urĝecon
  • la kontaktindan personon por priaj informoj
Espereble iam baldaŭ ĝi estos en pli uzebla formato, sed ankaŭ ĝis tiam vi bonvenas uzi ĝin, kaj disvastigi ĝin, por helpi ke agemuloj kaj taskoj trovu unu la alian, kaj tiel la agado de TEJO pli rapide kaj efike disvolviĝu.

Indas ĝin regule rigardi, ĉar antaŭvideblas ke ĝi ŝanĝiĝos :) Komentoj, konsiloj, ideoj pri la tabelo bonvenas ĉe: hr@tejo.org.

TEJO lanĉas la Fonduson Trampolino: sendu viajn projektproponojn!

Ĉu vi havas bonan ideon por antaŭenigi Esperanton? Ĉu mankas nur eta helpo por realigi vian projekton? La Fonduso Trampolino povas subteni vin!

Informtago pri Erasmus+ - Bruselo, 13a de februaro

Eŭropa Junulara Forumo (FoJE) organizas informtagon pri Erasmus+, la nova subvenciprogramo de Eŭropa Unio kiu inkluzivos la subvenciojn por junularaj organizoj kaj projektoj celitaj al junularo.
TEJO deziras sendi sian reprezentanton al la kunveno, kiu spertiĝu pri la programo kaj diskonigu ene de la organizo la informojn ricevitajn.

Aĉetu t-ĉemizon kaj subtenu la Fonduson "Trampolino"!

Karaj amikoj, Ĉu vi volas helpi junajn esperantistojn agadi por Esperanto? Kaj ĉu vi jam havas la mojosajn t-ĉemizojn de TEJO kaj de Kontakto? Aĉetu por vi, aŭ faru belan kaj utilan donacon al viaj amikoj, filoj, nepoj, kaj aliaj karuloj. Daŭre haveblas pluraj modeloj kaj koloroj! Per tiu ĉi eta ago, vi samtempe subtenos la Fonduson Trampolino, kiu ekde la 1a de Januaro regule disponigos monsumon, por subteni etajn projektojn de TEJO-aĝaj aktivuloj. Elektu vian deziratan ĉemizon, kontrolu ĝian haveblecon, kaj mendu ĝin per la reta mendilo ĉe la paĝo www.tejo.org/eo/t-ĉemizoj. Vi ankaŭ povas skribi por mendoj kaj informoj al oficejo@tejo.org. TEJO, kaj la juna esperantistaro, antaŭdankas pro via subteno!

Prezidanta blogo: Kion nun faras TEJO?

En la antaŭa blogero mi prezentis al vi la novan laborplanon de TEJO. Nun mi ŝatus inviti vin al ĝia rete konsultebla, “vivanta” versio. Irante al bit.ly/laborplano2013 vi trovos dokumenton kie almenaŭ unufoje monate aperos aktualigoj pri tio kiel realiĝas agadoj planitaj en la laborplano.

Se vi havas komentojn, ideojn, proponojn pri iuj temoj aŭ vi ŝatus kunlabori por realigi ilin, bonvolu kontaktiĝi kun koncerna estrarano, komisiitokomisiono.

Mi esperas, ke danke al ĉi tiu dokumento vi facile trovos taŭgan por vi manieron kunlabori en TEJO!

[Redakto de 2013-11-07: Pri la laborplano eblas legi ankaŭ en intervjuo ĉe Libera Folio.]

Prezidanta blogo: Kion faros TEJO en venonta jaro?

Post kelkmonata laboro, konsultado kun komitatanoj, Landaj Sekcioj, individuaj membroj kaj finfine post korektoj kaj voĉdono en la Komitatkunsido, jen ni havas Laborplanon de TEJO por la jaro 2013-2014. Ĝi estas la unua laborplano preparata laŭ alia maniero ol antaŭe, ĉar ne estas la nova estraro, kiu preparis ĝin post elektiĝo, sed la malnova, kiu prezentis ĝin al la komitato post vasta konsultado.

Ankaŭ ĝia konstruo estas malsimila. Unue ni difinas la ĉefajn celojn, kiuj staras antaŭ TEJO, kiel organizo tutmonda, esperantista kaj junulara. Tio estas iusenca provo eliri de la ĝisnuna pensmaniero, laŭ kiu ni havis sole liston de realigendaĵoj por ĉiu unuopa estrarano. Nur sekve troveblas la ĉefaj prioritatoj kaj la konkretaj agadoj realigendaj kadre de la estraraj fakoj.

Ĉar la dokumento estas sufiĉe longa, mi kompreneble konscias, ke ne ĉiuj pretos legi ĝin kompleto. Klopodu tamen konatiĝi almenaŭ kun tiuj partoj, kiuj plej interesas vin kaj pripensi - kiel vi ŝatus kontribui al realigo de nia laborplano? Se vi trovos respondon, vi povas tuj kontaktiĝi kun koncerna estrarano. Se vi bezonos helpon pri tio kontaktiĝu kun Veronika Poór, nia nova estrarano pri homaj rimedoj ĉe hr@tejo.org. Sendube taskoj kaj tasketoj sufiĉos por ĉiuj aktivemuloj!

Elŝutu: Laborplano de TEJO 2013

Memoraĵoj de italo en Hungarujo

Mi ĵus revenis el Hungarujo kaj mi volas raporti al vi pri tiu ĉi vojaĝo! Mi partoprenis IJS-on danke al la interŝanĝo de HEJ kaj IEJ. Ĝi estis mia unua E-aranĝo eksterlande. Mi atingis Hungarujon per aviadilo de Milano kun tri aliaj italoj, la fama Lobo kaj du novuloj, liaj geamikoj. Post dormado en hoteleto matene ni alvenis al la stacidomo por preni vagonaron al la urbo Tiszafüred, kaj renkontinte aliajn geesperantistojn ni ekvivis en Esperanta etoso, plie en la urbo Füzesabony ni kuniĝis al la karavano de Alekĉjo por atingi la kongresejon.

La lasta tago de IJK

La lasta tago de la sesdeknaua IJK komenciĝis laŭ la kutima plano:

La sesa tago de IJK

La vendredan vesperon karakterizis la tradicia araba danco dabke, junular-infana loka dancgrupo, kiu nin konatigis al elstara loka kulturero unue instruante la dancon al ni kaj poste prezentante sian arton. Poste, apud la tradiciaj gufujo kaj trinkejo, okazis nokta movada programero nome diskutrondo gvidita de samideanino Mirina kie dudeko da divers-aĝaj kaj diversnaciaj aktivuloj cerbumis kaj ideumis pri tio kiel enmovadigi la novulojn post Esperanto-kursoj.

Pages

Subscribe to RSS - blogs