TEJO

TEJO edistää kansainvälistä yhteisymmärrystä järjestämällä tapaamisia ja koulutusta sekä käyttämällä kansainvälistä kieltä, esperantoa.

Järjestömme puolustaa kielten monimuotoisuuden kulttuurista rikkautta, kielivähemmistöjen ihmisoikeuksia ja maailmanlaajuista yhteisymmärrystä helpostisaavutettavien kansainvälisten yhteyksien kautta. Esperanton käyttö on toimintamme väline.

Finna
Subscribe to Front page feed