You are here

Fonduso Trampolino

Ĉu vi havas bonan ideon por antaŭenigi Esperanton? Ĉu mankas nur eta helpo por realigi vian projekton? La Fonduso Trampolino povas subteni vin!

Trampolino estas nova iniciato de TEJO por doni konkretan helpon al tiuj, kiuj volas ekfunciigi junularajn projektojn. Plenigante la jenan formularon vi priskribu vian proponon, kaj la helpon kiun vi bezonas.
La disponigita sumo por la fonduso estas nuntempe 40€ por ĉiu dumonata periodo, kiu komenciĝas la 1an de ĉiu malpara monato. Ekde tiu dato, vi povas sendi la plenigitan formularon al trampolino@tejo.org kaj ene de ĉirkaŭ unu semajno la estraro de TEJO komunikos ĉu via peto estas akceptita aŭ ne.

Atentu: krom (aŭ anstataŭ) mono, vi estas bonvenaj ankaŭ peti alispecan helpon (reklamon, konsilojn, varbadon de homaj rimedoj, serĉadon de partneroj, ktp.).
Sendu la projektoproponon je la komenco de la periodo, por ke ĝi havu pli da ŝancoj esti akceptita! La periodoj komenciĝas la 1an de ĉiu malpara monato.

Se vi ŝatas la iniciaton kaj volas subteni ĝin, vi povas sendi mondonacon al la UEA-konto ftramp, por pligrandigi la disdoneblan sumon. Kaze ke vi ŝatus subteni ideojn de junuloj alimaniere, skribu al hr@tejo.org pri via subtenemo.

Esperanto