You are here

Subtenu la agadon de TEJO

Esperanto
Ekzistas multe da eblecoj helpi TEJO-n en ĝia agado. Se vi estas en TEJO-aĝo, nepre membriĝu; kaj se vi aktivemas ne maltrafu la ŝancon kunlabori en la pluraj agadkampoj de TEJO:
  • La komisiono pri eksteraj rilatoj faras konkretan laboron pri videbligo de Esperanto kaj TEJO ekster la Movado kaj kreas ligojn kun pluraj organizoj kaj platformoj. KER ebligas al vi ne nur sukcese informi pri Esperanto sed ankaŭ renkonti gravulojn en oficialaj instancoj, samkiel pliriĉigi personan sperton en komunikado kaj reprezentado.
  • Trejnado de aktivuloj estas daŭra bezono, kiel en ĉiu junulara organizo. Se vi spertas pri certaj kampoj kaj ŝatus trejni, TEJO ĝojos oferti al vi okazon.
  • Niaj eldonaĵoj Kontakto kaj TEJO Tutmonde diskutas sociajn kaj movadajn temojn gravajn por la junularo. Iliaj redaktoroj havas la malfacilan taskon daŭre liveri interesajn, scivoligajn kaj malenuajn materialojn. Per kunlaboro en kolektado de tiaj materialoj vi povas mem lerni multon novan kaj helpi al la legantoj fari same.
  • Pliajn ideojn vi povas ĉerpi en tiu ĉi paĝo, kie estas listigataj specifaj fareblaj kaj farindaj taskoj. Kaj se vi havas novan ideon, kontaktu nin!

Ĉu vi deziras helpi al TEJO en iu alia maniero? Tiam ni kore invitas vin iĝi patrono de TEJO. La financa subteno de la Patronoj faciligas al ni sukcesi en niaj celoj kaj agado; reciproke vi ricevas la revuon Kontakto kaj individuajn komunikilojn dum la jaro.

Krome, vi povas apogi al

  • Fonduso "Partoprenu IJK-n" – ĝi subvencias la partoprenon de aktivuloj en IJK. Via mona kontribuo rekte helpos al gejunuloj kiuj aktivas por Esperanto tamen ne posedas la monrimedojn, ĉeesti la plej grandan junularan E-aranĝon de la jaro.
  • Pasporta Servo – Eble la plej fama eldonaĵo de TEJO.
  • Ajna alia laŭ vi inda agadero aŭ simple la ĝenerala agado de TEJO.

Pepo-mono

Mondonacojn oni povas fari per kreditkarto, PayPal, banka ĝiro aŭ UEA-konto; detalan klarigon pri la pagmanieroj eblas trovi en la ttt-paĝaro de UEA. Donacante per la interna konto-sistemo de UEA, bonvole uzu la konton "tejtej" kaj indiku la celon de la donaco.

TEJO dankas vin pro via subteno!