You are here

Proponu viajn fotojn por la nova retpaĝo de TEJO

JES 2009Ĉu vi ŝatus ke la nova retpaĝo de TEJO estu bunta kaj alloga? Plibeligu ĝin per viaj fotoj!

Kiel kontribui?

Sendu via(j)n foto(j)n aŭ ligilojn al ĝi/ili al oficejo@tejo.org se vi konsentas ke ĝi/ili estu libere uzebla(j) por plibeligi la novan retpaĝon de TEJO. Ni bezonas ilin plej bone ĝis la 25-a de majo, ĉar pli malpli tiam ni bezonos ilin. Sed ju pli frue ni ricevas la fotojn, des pli bone.

Propraj verkoj

Memoru, ke libere oni rajtas sendi nur proprajn verkojn. Sendu al ni ankaŭ vian nomon, por ke ni povu mencii ĝin apud aliaj kunkreantoj de la retejo (konsideru tamen ke pro grafikaj kialoj ni plej verŝajne ne povos mencii vian nomon apud via foto).

Proponoj pri fotoj de aliuloj

Ĉu vi konas aliulajn fotojn, kiujn vi opinias taŭgaj por la retejo de TEJO? Ne hezitu proponi ankaŭ ilin. Klare sciigu oficejo@tejo.org tamen pri la aŭtoro (kaj laŭeble pri kontaktmetodo kun ŝi/li) por povi kontaktiĝi kaj ricevi necesajn permesojn.

Kiajn fotojn ni bezonas?

Teknike

Plej bone: altkvalitaj kaj grandaj (minimume 800 rastrumeroj je almenaŭ unu flanko). Tamen kompreneble se via foto estas enhave tre bona, tiam ni provos trovi por ĝi uzeblecon, eĉ se teknike ĝia kvalito ne estos brila.

Enhave

Kompreneble iel rilatajn al TEJO, ĉar ja ili estas ĝuste por nia paĝaro. Tiu temo tamen ja estas tre vasta, do sentu vin libera ideumi kaj proponi tion, kion vi supozas inda por interncia Esperanto-junulara retejo. Por iom helpi la vi, jen iom da subtemoj, kiujn povas tuŝi la fotoj:

 • Adoleskoj
 • Aktivula Trejnado
 • Biciklado
 • Dokumentoj
 • Edukado
 • Eksteraj Rilatoj
 • Esperanto-eventoj
 • Esperanto-Kulturo
 • Estraro
 • Faka Agado
 • Fakaj Sekcioj
 • Festivaloj
 • Informado pri Esperanto
 • Instruado
 • Internacia Junulara Kongreso
 • Junulara agado
 • Junuloj
 • Karavanoj
 • Komisionoj
 • Komitato
 • Koncertoj
 • Kontakto
 • Kunsidoj
 • Laborgrupoj
 • Landaj Sekcioj
 • Lernado
 • Literaturo
 • Loka agado
 • Membriĝo
 • Muziko
 • Oficejo
 • Organizado
 • Partnerado
 • Partopreno de junularo
 • Pasporta Servo
 • Pepo
 • Reprezentado de TEJO
 • Scienca Agado
 • Seminarioj
 • Subtenu
 • Teama laboro
 • Teatro
 • TEJO-Aktuale
 • TEJO-Tutmonde
 • Tutmondeco
 • Varbado por Esperanto

Koran dankon pro viaj kontribuoj!

Afiŝita en: