You are here

La lasta tago de IJK

La lasta tago de la sesdeknaua IJK komenciĝis laŭ la kutima plano:

ni, kiuj loĝas en la hoteleto, vekiĝis lastmomente por sukcesi ĝustatempe trafi la buson al la kongresejo, bonguste matenmanĝis kaj ekis al la matenaj programeroj. La plej motivitaj partoprenantoj venis al la Esperanto/lecionoj por lastfoje plibonigi siajn konojn pri la lingvo. Kelkaj tamen decidis uzi la lastan eblecon antaŭ forflugi kaj veturis al la bazaro aŭ najbara Ĥajfo (kiel ekzemple faris la ĵus reelektita prezidanto de TEJO Łukasz Żebrowski), kie ili admiris la lokan belecon kaj sentis etoson de la lando. Krome la vetero estis hodiaŭ ne tiom varmega kaj milda suno kun agrabla venteto proponis bonajn kondiĉojn por promeni. 

Kaj ĉio ŝajnus bonega hodiaŭ, se tio ne estus la lasta tago. Mi persone neniam ŝatis la lastan tagon de E-aranĝoj, ĉar ĉiam aŭtomate mia cerbo komencas kalkuli: jen nia lasta komuna matenmanĝo, jen niaj lastaj prelegoj, nia adiaŭa komuna fotado… Fakte rilate al la komuna fotado, indus noti, ke ĉi-jare ĝi sucesis esti sufiĉe kurta. Granda pluso estas la kvanto de la partoprenantoj. Ĉiuj povis rapide trovi por si la taŭgan lokon kaj esti bone vidataj sur la foto.

La lasta gaja vespera programo ankaŭ estas nepra parto de IJK. Tamen ĉio komenciĝis de la malstreĉa progamero de Tali Wandel. Mi supozas, ke antaŭe multaj en ni ne vidis similajn koncertojn. Tali prezentis eŭritmiajn dancojn, dum kiuj ni povis trankvile ripozi ĝuante la programeron kaj savi iom da fortoj por vigla brazila koncerteto. La energio de la brazilianoj estas certe rimarkebla, ĝuste pro tio la plej multaj partoprenantoj kune kun ili dancis kaj amuziĝis. Post tiuj dancoj ne povas esti duboj, ke la sekva IJK en Brazilo estos same gaja kaj impresplena kiel la lasta parteto de la vespero.

Dankon Israelo pro la ĉarma IJK kaj ĝis baldaŭ Brazilo! 

Ankaŭ aŭskultu la raporton en la arkivo de Muzaiko!

Arina Osipova