You are here

Kandidatiĝu por komitatano B por 2012-2014

Venis la tempo por kandidatiĝi kiel Komitatano B de TEJO por la oficperiodo de la 1-a de junio 2012 ĝis la 31-a de majo 2014. La Komitato estas la supera instanco de TEJO, kies taskoj estas difini ties ĝeneralan agadon, elekti estraranojn kaj decidi pri ilia agado, aprobi la buĝeton kaj decidi pri reglamentoj. Ĝi konsistas el komitatanoj A, B, C kaj estraranoj. La estraranoj estas elektitaj en ĉiu malpara jaro, kio okazis pasintjare dum la IJK en Kievo. La cetero de la Komitato estas elektata en ĉiu para jaro. Ĝia nova oficperiodo estos de junio 2012 ĝis majo 2014. Komitatanojn A nomumas Landaj kaj Fakaj Sekcioj de TEJO ĝis la 30-a de aprilo de ĉiu para jaro. Komitatanoj B reprezentas individuajn membrojn de nia organizo. Kaj fine, la komitatanojn C elektos la jam elektitaj komitatanoj A kaj B. Ĉiu individua membro de TEJO rajtas elekti sian reprezentanton en la TEJO- Komitato. Ankaŭ, ĉiu individua membro de TEJO rajtas kandidatiĝi kiel Komitatano B kaj tiel rekte kundecidi en la Komitato pri gravaj okazaĵoj en la organizo. Ĉi-foje oni rajtas elekti maksimume kvar Komitatanojn B. Por eniri la Komitaton estas bonvenaj aktivuloj de Landaj Sekcioj aŭ lokaj grupoj, kiuj per sia laboro pretas kontribui al la funkciado kaj evoluo de la organizo. Por ke via kandidatiĝo estu valida, bonvolu sendi al la Centra Oficejo kaj al la Ĝenerala Sekretario de TEJO la jenajn informojn:
  • personajn datumojn (nomon, naskiĝdaton, retan kaj poŝtan adresojn, telefonnumeron)
  • biografieton kaj priskribon de viaj movadaj celoj
  • subtenleterojn aŭ subtenajn subskribojn de minimume kvin individuaj membroj de TEJO el minimume du landoj
Ne forgesu subskribi vian kandidatiĝon, se ĝi estas paperpoŝta! Sen iu el la menciitaj eroj via kandidatiĝo ne estos valida! Via kandidatiĝletero devas alveni plej laste la 20an de februaro 2012. Uzu la jenajn adresojn:
  • paperpoŝte: TEJO, Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam, Nederlando.
  • retpoŝte: gxen-sek(che)tejo.org kaj oficejo@tejo.org
Detalajn informojn rilate la kandidatiĝon kaj elekton de la Komitatanoj B vi povas trovi en la Regularo pri TEJO kaj en la Reglamento pri elekto de komitatanoj B. Se vi havas iujn demandojn, ne hezitu kontakti la Ĝeneralan Sekretarion aŭ la Oficejon de TEJO. Paulína Kožuchová Ĝenerala Sekretario de TEJO

Komentoj

Atentigo: la elektebla nombro de komitatanoj B por 2012-2014 estas kvar, kaj ne tri, kiel erare aperis antaŭe en la anonco.