You are here

Prezidanta blogo: reaktivigo

Saluton karaj! Komencante la novan jaron mi jen rekomencas prezidantan blogon, kiun siatempe havis David-Emil Wickström. Pere de ĝi mi klopodos laŭeble regule informi Vin pri tio kio okazas ene de nia organizo kaj espereble ankaŭ ricevos iom da reagoj. Por komenci – fulmrapide pri la ĵus okazinta en Gdansko Eksterordinara Komitatkunsido. Akceptiĝis du dokumentoj jam antaŭe traktataj en la komitata listo: Laborplano de TEJO-Estraro 2011-2012 kaj Politikaj pozicioj de TEJO. Sekvis diskuto pri fundamentaj ŝanĝoj en niaj regularo kaj reglamentoj. Duonjaran laboron pri modernigo de tiuj dokumentoj finis rezolucio de la TEJO-komitato al la komitato de UEA aprobanta la ŝanĝproponaron. Sekvis elekto de du novaj Komitatanoj C: Sonja Petrović Lundberg kaj Francesco Maurelli (ambaŭ elektiĝis). Evidente ne mankis diskuto pri la ĵusaj, bedaŭrindaj novaĵoj de Japanio, kie ne okazos IJK 2012. Pli pri tiu temo mi klarigas en intervjuo ĉe Libera Folio. Fine ni traktis la daŭrigon de laboroj pri Pasporta Servo. La Komitato decidis daŭrigi la projekton laŭ plano prezentita de la Estraro ĝis mezo de februaro kaj tiam, post testado de ŝanĝoj, fari decidon pri ĝia estonteco. Fine, mi ŝatus deziri al Vi ĉiuj feliĉon kaj bonfarton en la jaro 2012!

Komentoj

Multan dankon pro tiu resumo kaj mi esperas je daŭrigo de la renovigita iniciato! Alikaze ĉiam estas ege malfacile post renkontiĝo kiel tiu ĉi ekscii ion ajn pri la gravaj agoj kaj decidoj en ĝi faritaj, se oni ĝin persone ne ĉeestis, ĉar la ellaboro de protokolo daŭras tre longe, en la komitata dissendolisto kiel kutime regas silento (bedaŭrinde), en la vikio ankaŭ apenaŭ aperas ŝanĝoj tuj post kunsido, la papera revuo estas tro malrapida kaj en la ĝenerala retpaĝaro oni pri tiaj aferoj ankaŭ ne skribas. Do ekde nun mi ĝojas povi aldoni tiun ĉi blogon al la kutimaj klaĉoj el Facebook kiuj ĝis nun estis la sola fonto de informoj en momentoj de senespero.

Marek, dankon pro la komento. Ankaŭ mi kelkfoje sentis mankon de tuja informa fluo kaj pro tio reaktivigo de ĉi tiu blogo. Ĝian daŭrigon mi povas promesi, tamen certe mi ankoraŭ ne promesos kian oftecon havos la blogaĵoj – evidente dependos de intereso de legantoj ;)

Łukasz

Scivoliga raporteto

Bona ideo estas raporti pri la komitatkunsido! Jen ni jam havas superrigardon pri la traktitaĵoj. Estus tamen bone, se la estraranoj (aŭ aliaj respondeculoj) povus iom pli detale raporti pri la unuopaj punktoj.

Sukcesan novan jaron deziras
Robert

Saluton Robert! Certe la plej detala raporto estos protokolo de la kunsido kun ĉiuj aldonaĵoj, sed evidente ĝia validiĝo kaj publikigo iom daŭras (fakte estonte daŭros malpli longe pro proponitaj ŝanĝoj al la regularo). Vian sugeston pri plidetaligo de unuopaj eroj mi tuj transdonos al aliaj estraranoj. Do en venontaj tagoj certe atentu pri novaĵoj aperantaj ĉe tejo.org.

Łukasz

Responde al Via sugesto, jen la unua detaligo de unu el traktaĵoj: Laborplano de TEJO.