You are here

Freŝa erao en TEJO komenciĝis en Roterdamo

Septembro 2011
La inaŭgura kunsido de la Estraro de TEJO estis tre fruktodona: krom definitivigi la labormanierojn de la nova teamo, estis decidita lanĉo de abono-kampanjo por Kontakto, precizigitaj ŝanĝoj en la Regularo kaj diskutitaj politikaj pozicioj de TEJO, farita la lasta paŝo por akiri propran dungiton, kaj akceptita subvenciigo de rabato al junuloj por la KER-ekzameno.

La estrara teamo, kiu elektiĝis en la ĉi-somera IJK en Ukrainio kaj kiu gvidos TEJO-n en la proksimaj du jaroj (2011—2013), okazigis sian unuan fizikan kunsidon en la Centra Oficejo en Roterdamo dum la semajnfino inter la 2a ĝis la 4a de septembro. Ĉiuj estraranoj (kaj la du volontuloj: finanta — Manuela Ronco, kaj komencanta — Sébastien Denux), venis plenplenaj je emocioj post somero riĉa je eventoj. Cetere, kelkaj el ili pluveturis al Bruselo post la fino de la kunsido por reprezenti TEJO-n en la granda foiro pri volontulado (‘Volontula Vilaĝo’) organizita de la Forumo Junulara Eŭropa.

Kiel kutime, ne mankis temoj atendantaj decidon. Unuavice, tamen, la estraro definitivigis siajn planojn por la proksima jaro, pri kiuj oni povos legi en baldaŭ aperigota laborplano.


Kontakto

La redaktoro de ‘Kontakto’, Rogener Pavinski, okaze de la kunsido sendis kelkajn proponojn pri kiel informi novajn kaj jamajn legantojn pri la refreŝigita revuo. Sekve de la diskuto oni decidis lanĉi abonigo-kampanjon kun premioj; detalojn atendu baldaŭ. Krome, ekzempleron de Kontakto, kiel oficialan revuon de TEJO (pro la rubriko TEJO-Tutmonde), ekde nun ricevos ĉiuj landaj sekcioj kaj ĝi povus esti uzata por lokaj varbo-celoj.


Regularo kaj Reglamentoj

Dum la Komitata kunveno en Kievo okazis laborgrupo kaj estis prezentita unua malneto de la proponata ŝanĝaro al la difinaj dokumentoj de TEJO. Nun, helpe de Osmo Buller, la Ĝenerala Direktoro, certaj proponoj (ekzemple mallongigo de oficperiodo al 1 jaro, aldono de membra kategorio por ideaj subtenantoj, sumlimo por financaj kontraktoj) estis pliprecizigitaj kaj ilia senco analizita. Post revortumado kaj ordigo la dokumento estos prezentita al la Komitato por esprimi opiniojn kaj eventuale aprobi. La diskuton pri la regularo/reglamentoj partoprenis ankaŭ Paweł Fischer-Kotowski, gvidanto de la koncerna komisiono, kiu nuntempe staĝas en Biblioteko Hodler.


Dungo de oficisto

Dum la kunsido estis findifinitaj ĉiuj restantaj demandoj pri la laboro de (ekster-oficeja) dungito, kaj sekve subskribita la kontrakto kun Manuela Ronco, kiu eklaboros la 3-an de oktobro. Gratulon al TEJO kies plurjaraj streboj finfine efektiviĝis!


Retpaĝaro de TEJO

La estraro laboras La nuntempa retejo iom-po-iom kaosiĝis, ne plu havas optimuman aranĝon kaj necesas restrukturigi ĝin; tiun laboron komencis Saŝa Kovjazina, antaŭa estrarano pri informado, kaj ĝi estos daŭrigata helpe de profesia persono nun serĉata. Krome, ni kunlaboros kun niaj Landaj Sekcioj gvide de Petra Smidéliusz, estrarano pri landa agado, por helpi al ili aperigi siajn aranĝojn en komuna kalendaro. Ĝi estos konsultebla ankaŭ ĉe tejo.org.


Kunlaboro kun ILEI

ILEI proponis okazigon de sia konferenco en 2014 apud la IJK en iu afrika lando (pri kiu okupiĝas tiucela komisiono, gvidata de Hara Subašić). Diskutante pri tiu ĉi bonvena propono kiu en pasinteco estis tre bona sperto por ambaŭ organizoj, ni ankaŭ atentis la temon de trejnado de instruistoj dum junularaj aranĝoj kaj interrete per edukado.net. Ni plutraktos kun ILEI ambaŭ aferojn.

Cetere, ĉi-kuntekste oni interkonsentis pri 15 € -a rabato far TEJO al junuloj prenantaj KER-ekzamenon nivelo C1.


Informado kaj kulturo

Estraranoj ankaŭ priparolis kolektadon de film-materialoj kaj bonkvalitaj fotoj el diversaj aranĝoj, por posta uzo informcele. Ni decidis prepari foto-konkurson kadre de Kontakto kaj refreŝigi la Artistan datumbazon kreitan siatempe de David-Emil Wickström. Por teni bonajn kontaktojn kun amaskomunikiloj ni ekserĉas komisiiton; ĉu vi interesiĝas pri monda ĵurnalismo? — kandidatiĝu!

Krome ni priparolis kunlaboron kun Muzaiko — interalie tuj registrante sonan kontribuon por ĝi.


La tuta kunsido fulmrapide pasis en tre bona etoso kaj rezultigis ampleksajn tasko-listojn por ĉiuj. Kio signifas ke agado en TEJO ne mankas!

Komentoj

Mankas parto pri "Pasporta Servo". Ĉu nenio raportindas pri ĝi? Ĉu ĝi ne plu estas prioritato por TEJO? Aŭ ĉu eble la nova plentempa oficisto okupiĝos pri tio ke ĝi laŭeble baldaŭ refunkcii almenaŭ kun la nunaj funkcioj? Ĉu estas antaŭvidata dato kiam la profiloj denove fariĝos redakteblaj?

Dankon pro la publikigo de riĉa raporto pri estrarkunsido. La laborplanon mi ĝojatendas. Kromsendado de Kontakto estas malavara paŝo. Estrara oficperiodo de 1 jaro devas esti bone pripensita, alie ĝi povas esti danĝera. Kial la unua oficisto nomumiĝis sen publika konkurso kaj kiu elektis ŝin? Rabato por ekzamenoj estas bonvena helpo. Kolektadon de materialo oni faru atenteme (mi povas konsili pri la necesaj permesdeklaroj kaj sperto el IJK 2009). Al fotokonkurso mi deziras sukceson, post ne aparte sukcesa simila siatempa klopodo de PEJ. Emo revivigi Artistan datenbazon (cetere tiel precize ĝi nomiĝas, ne alie) estas bonvena, sed kiu faros tion? Iom simile pri plia komisiito. Ĉu ne TEJO unuavice bezonegas (onidire) sep profesiajn volontulojn por vivteni PS-n?

La parto ne tute ja mankas — dum la kunsido mi mallonge raportis pri la temo ĉar oni pluokupiĝas pri PS laŭ la decidoj de la koncerna Komitata laborgrupo en Kievo. Certe Pasporta Servo restas prioritato por TEJO kaj tion (samkiel la konkludojn de la laborgrupo) pruvas tejo.org/eo/node/1247.

La revivigon de Artista datumbazo gvidos Paulinka; kaj eble vi rimarkis ke mi konsekvence uzas "datumbazo"n — ĉar ĝi ne estas nur unu dateno sed aro de tiuj, sekve datumo. Pri oficisto, la stato estas iom komplika pro la nederlandaj leĝoj, kaj Manuela post ŝia unu-jara volontulado tie bone respondis al la bezonitaĵoj, krom esti tre taŭga persono por la posteno kompreneble.

Dankon pro la klarigoj. Mi do nun komprenas ke simple en la raporto pri la "freŝa eraro" Pasporta Servo simple iel "eskapis", ĉar efektive mencion pri ĝi mi ne trovas tie. Sed ĝi do tamen estis pritraktita, bone.

Mi volonte ekscius kiuj estas tiuj "decidoj de la koncerna Komitata laborgrupo en Kievo" - ĉu nur tiuj ok linioj, plejparte organizaj, kiuj troviĝas en la ĵus aperinta protokolo de la komitatkunsido? Verdire iom mankas lastatempe al la publiko informoj pri tio kio fakte estas la grandaj malfacilaĵoj kiujn TEJO spertas kaj pro kio PS jam 9 monatojn apenaŭ funkcias (kaj laŭ silento pri tio en via respondo kaj same en la laborgrupaj decidoj mi konkludas, ke ankaŭ neniu dato de ĝia revivigo estas jam fiksita).

Tion ke oni serĉas 7 "profesiajn volontulojn" mi jam aŭdis, kaj deziras al TEJO sukceson pri ilia trovo.

Tio tamen samtempe trudas al mi fari la demandon: Kio do fine okazis kun la "subvencio por plue plibonigi Pasportan Servon", kies ekziston vi siatempe "malkaŝis" en Libera Folio (http://www.liberafolio.org/2010/pasporta-servo-2011-aperos-aprile) kaj kiam aperos tiuj pluraj surprizoj kiujn vi promesis ankoraŭ por la jaro 2011? Kaj ĉu ne ĝuste la subvencio devus helpi al TEJO krei profesiecan teamon por okupiĝi pri PS, anstataŭ devi embarase almozpeti laboron ĉe privatuloj por realigo de evidente tiom laborpostulema projekto? Bedaŭrinde mi ne ĉeestis en Kievo kaj la financan raporton de TEJO por 2010 mi ne sukcesis trovi rete (kvankam oni mencias ĝian ekziston kaj traktas kelkajn demandojn pri ĝi en la protokolo), tial mi tute ne povas taksi kiom multe estas tiuj ĉi miaj demandoj efektive trafaj.

Pri la prefero de "datumbazo" al "datenbazo" mi tute konsentas (kvankam la klarigo por tio al mi ne plene plaĉas).

Pri la oficisto via klarigo preskaŭ igas min kompreni ke TEJO faris konkurso en kiu la aktuala volontulo Manuela "tuthazarde" estis ĝuste la persono kiu plej bone kongruis kun la kriterioj - nu, kutime oni emas suspekti tiajn konkursojn. Sed mi ne troigu pri tio, ĉar finfine mi mem ne pretus okupi tiun ŝian postenon, do se iu eventuale plendu pri maljusteco tio estu aliulo kiu emus fari la laboron. Kaj se neniu tia estis, tiam efektive TEJO bone faris ke ŝin nomumis mem.

Ankoraŭ PasportServaj aferoj: > Mi volonte ekscius kiuj estas tiuj "decidoj de la koncerna Komitata laborgrupo en Kievo" ne temas pri la nur ok linioj jam en la komitatkunsida protokolo. post KK okazis kromaj labor-renkontiĝoj de la laborgrupo, kaj sekve la kombinitan raporton mi baldaŭ publikigos. mi kredas ke tie vi trovos la respondojn. > iom mankas lastatempe al la publiko informoj pri tio kio fakte estas la grandaj malfacilaĵoj kiujn TEJO spertas vi pravas. antaŭe funkciis PS-blogo flegata de Joan, sed poste neniu transprenis ĝin. mi jam pripensis kiamaniere revivigi ĝin, nur restis fari la teĥnikajn paŝojn. > Kio do fine okazis kun la "subvencio por plue plibonigi Pasportan Servon" ni ricevis ĝin, sed multe malplian sumon ol mi esperis. sekve ni kontraktis kun du homoj — kiuj ja evidente ne estas sufiĉa homforto.

Dankon denove pro la paciencaj respondoj (mi nun foje direktas iujn homojn al tiu ĉi fadeno por ŝpari reskribadon de ĉiam samaj aferoj al ni ambaŭ.

Mi do kun granda scivolemo atendos la publikigotan raporton pri la nove faritaj decidoj pri Pasporta Servo. Certe tio estos tre atendata legaĵo por multaj kiuj dubas pri la stato kaj estonteco de la projekto. Same mi deziras al vi sukceson dum restarigo de la blogo.

Evidentas laŭ mi jam al ĉiuj ke la portempa dungo de Joan ne estis bone pripensita ĉar post lia eksiĝo kreiĝis vakuo kiu fakte daŭras ĝis hodiaŭ kaj pro la neplene okazinta transdono de scioj ŝajne kunkulpas pri la nunaj problemoj.

Mi bedaŭras pro malaltigo de la subvencio, sed ja bonas ke almenaŭ io venis. Ĉu ne estas intenco iam baldaŭ raporti denove en Libera Folio al la legantoj kiujn oni klopodis scivolemigi pasintjare? (Verŝajne plejmultaj jam dume forgesis, tamen...)

Kiom longe oni intencas devi teni tiujn du (aŭ verŝajne eĉ pli - ĉu sep kiel en la alvoko?) homojn por stabiligi kaj refunkciigi la projekton? Mi ja lernis en universitato ke ciferecigo de antaŭe papera projekto malgraŭ atendoj kutime daŭre resume kostas same kaj ŝparo ne okazas, sed mi do demandas min kiom indis anstataŭigi la paperbazitan iniciaton prizorgatan dum jaroj de unu volontulo per ja interretbazita versio de ĝi, sed por kiu du dunigtaj personoj ne sufiĉas kaj oni serĉas eble eĉ sep volontulojn.

En tia situacio, ĉu reveno al la malnova modelo, aŭ eventuale transiro al alia jam sen plia zorgo disponebla platformo (kiel CouchSurfing) ne estus nun pli ekonomia paŝo? (Mi petas pardonon anticipe se respondoj al tiuj ĉi demandoj jam troviĝas en tiu baldaŭ liverota dokumento.)

Kara Marek, eble mi ne estas en la pozicio por respondi objektive, estante ĝuste la homo pri kiu oni parolas. Tamen, laŭ mia scio la dungo de oficisto estas en la planoj de TEJO jam ekde multaj jaroj, kaj pri tio ĉiuj sciis kaj konsentis. Krome, en la reglamento de la organizo mi legas “La estraro decidas pri kontraktoj kun aliaj organizoj aŭ personoj”, do mi kredas ke se la estraranoj decidis dungi homon kiun ili konsideras taŭga, estis tute ilia rajto tion fari. Same vi rajtas pensi ke temas pri maljusta decido. Sed agnosku ke tiu estas via opinio, anstataŭ ol plendi kaj subkompreni mi ne scias kiun kaŝitan kialon malantaŭ mia elekto, kio estas sufiĉe ofenda. Cetere mi komprenas vian vidpunkton: kiam oni proponis al mi la postenon, mi mem tuj diris al la estraranoj ke estus plibone havi malfermitan konkurson, kaj ke estas iom malkonforte por mi esti tiel elektita, kvankam mi sentas min honorata kaj mi tutkore esperas ne seniluziigi iliajn atendojn.

Kara Manuela, por ne postlasi malbonan guston, mi volas certigi vin ke mia riproĉo tute ne estis celita al vi persone. Viajn kapablojn mi povis ekkoni dum FESTO kaj poste via volontula periodo kaj aranĝoj kiujn ni kune partoprenis, kaj vi plenmerite havas mian fidon.

Mia riproĉo estis procedura, kaj kvankam vi pravas ke estas la estraro kiu "decidas" pri kontraktoj, tamen samtempe laŭ la reglamento estas la komitato kiu "decidas pri la agado de la Estraro". Se oni daŭre volas havi aktivan komitaton, sed samtempe retenas la plej gravajn decidojn plene al si mem (sen eĉ nur antaŭe konsulti ilin kun la komitato), ĉu tio ne estas hipokrita?

Ĝoje mi legis ke vi mem estis kritikema al la maniero per kiu vi estis nomumita en la funkcion. Tio signifas ke nemalfermemon oni riproĉu ne al vi, sed al la estraranoj kiuj pri tiu maniero decidis. Al vi mi nure povas deziri sukcesan kaj fruktodonan laboron! (Kaj dankon pro la tempo kiun vi prenis por respondi en tiu ĉi komentofadeno.)