You are here

Printempa Kunveno de la TEJO-Estraro

Dum la paska semajnfino, inter la 22a kaj 25a de aprilo, okazis EstrarKunveno de TEJO. Temis jam pri la 4a, kaj do la lasta, fizika kunveno de la nuna estraro. Ĝi okazis ne en Roterdamo kiel kutime, sed en la norditala komunumo Pornassio. Tie nome estis okazanta Internacia Junulara Festivalo (IJF), la kongreso de Itala Esperanta Junularo (IEJ), kies organizantoj estis tiom afablaj ke ili disponigis al ni la eblecon okazigi nian EstrarKunvenon kadre de ĝi.

Tio certe estis tre inda afero, kaj ĝi donis al ni tri gravajn avantaĵojn: ĝui la mojosan etoson de la aranĝo; prezenti TEJO-n kaj ĝian agadon (en iom malkutima maniero!) al la kongresanoj; kaj fari laborsesiojn kune kun pluraj ĉeestantaj aktivuloj. La lasta estas aparte grava: unuflanke, bedaŭrinde nur 4 el la 6 estraranoj povis veni al la kunveno, aliflanke tiu fakto estis iom kompensita ĝuste per la ĉeesto de kelkaj komisiitoj, kunlaborantoj, kaj eĉ kandidatoj por la onta Estraro, kies partopreno estas nepre utila kaj fakte rekomedita laŭ Reglamento de TEJO pri elekto de estraranoj. Memkompreneble nia volontulino Manuela ĉeestis ankaŭ, sed ne nur tio: ŝi estis unu el la ĉefaj organizantoj de la IJF! Lasu nin ankoraŭ foje esprimi nian dankon al la tuta IJF-teamo pro ilia bonvenigemo al ni, gratuli al ili pri la bonega aranĝo, kaj deziri sukceson al la nova Estraro de IEJ kiu elektiĝis en ĝia Asembleo dum la IJF.

Jen koncizaj informoj pri la plej gravaj temoj traktitaj:

IJK:
Ni multe diskutis pri la sekva Kongreso okazonta somere en Ukrainujo, surbaze de la raporto de la tiea LKK: pri la lastatempaj solvendaĵoj kaj plikonkretindaĵoj, sed ĉefe pri la glataj progresoj. Krome, ni traktis la konkurson „Partoprenu IJK-n“, por kiu ni jam ricevis kelkajn kandidatiĝojn, sed kies limdaton ni tamen decidis plilongigi ĝis la 15a de majo por doni ŝancon al pli da junuloj. Eksciu pli ĉe http://www.tejo.org/eo/node/1208!

Eksteraj Rilatoj:
Ni havis eblecon kunsidi ankaŭ kun la gvidanto de nia Komisiono pri Eksteraj Rilatoj (KER), Michael Boris Mandirola (cetere, ankaŭ unu el la ĉeforganizantoj de IJF). Li unue raportis pri la antaŭnelonga sukceso – elektiĝo de Quentin Weber-Seban en la dujaran laborgrupon pri volontulado de Eŭropa Junulara Forumo (FoJE) – kaj sekve prezentis amason da ambiciaj, motivigaj estontecaj planoj: TEJO reaktiviĝu kadre de UN kaj de la Internacia Kunordigo de Junularaj Asocioj; ni provu aniĝi al aliaj organizoj similaj al FoJE en aliaj kontinentoj; kaj ni ekde nun aktive instigu niajn Landajn Sekciojn aniĝi al Naciaj Junularaj Konsilioj en siaj landoj. Krome oni decidis fini la en Szombathely komencitan projekton krei dokumenton pri la politikaj pozicioj de TEJO – la taskon de ĝia pretigado transprenis Nico Huurman el Nederlando, kaj la Komitato taŭgigos kaj aprobos la dokumenton dum sia kunveno en Kijevo.

Civitana iniciativo:
Granda novaĵo en la Lisbona Traktato estas la ebleco okazigi tielnomatan Eŭropan Civitanan Iniciativon. Tio signifas ke se homoj en Eŭropa Unio mem kolektos 1 000 000 subskribojn subtene al iu propono, la Eŭropa Komisiono traktu ĝin. En Esperantujo kompreneble jam aperis la ideo okazigi tian iniciativon rilate al la temo de lingva egaleco, kunlabore kun laŭeble multaj esperantaj kaj neesperantaj organizoj. TEJO taksas la planon tre pozitive kaj pretas ĉiel subteni kaj disvastigi ĝin.

UK kaj junularo:
Kiel vi certe scias, la ĉi-jara kongresa temo de UK estas „Dialogo kaj interkompreno en intergeneraciaj rilatoj“, kongrue kun la Internacia Jaro de Junularo anoncita de Unuiĝintaj Nacioj. Jam ekde ioma tempo plenkreskaj kaj junaj esperantistoj kunlaboras pripensante kaj kreante la teman programon de la kongreso. Unu el la junuloj envolvitaj en tiu procedo estas Francesco Maurelli, kiu ankaŭ konsentis kunsidi kun ni dum kelkaj laborsesioj dum IJF. Komune ni multe ideumis pri la eblecoj plej bone eluzi la kongresan temon kaj ĝenerale junigi la UK-n, kaj nuntempe la rezultoj de nia diskuto estas plutraktataj kaj realigataj en konkretajn formojn fare de la plurgeneracia teamo.

Landa Agado:
TEJO strebas konstante teni kontakton kun ĉiuj siaj Landaj Sekcioj, sed du konkretaj kazoj kiujn ni pridiskutis dum tiu ĉi kunveno estis la organizoj en Meksiko kaj en Madagaskaro. La meksika movado estas tre junulara, sed bedaŭrinde ĝi ankoraŭ ne estas oficiale ligita al TEJO post kiam ĝia kandidatiĝo kiel LS estis nesukcesa en Liberec. TEJO nun strebos certigi ke la organizo rekandidatiĝu, akceptiĝu kaj sekve partoprenu kadre de la tutmonda movado. En Madagaskaro TEJO jam havas LS-n, kiu tamen dum ioma tempo ne aktivis kaj ĵus rekomencas. Ni pretas aktive subteni la organizon kaj envolvigi ĝin en nian agadon.

TEJO-volontulo:
Ni denove pridiskutis la eblecon havi krom la volontulo ankaŭ oficiston. La nova faktoro kiu aldoniĝis al la diskuto estas la ideo uzi la Eŭropan Volontulan Servon (EVS). Nun estas priesplorataj la kondiĉoj kaj eblecoj de tio.

Mojosaĵoj:
La vorton „mojosaĵoj“ ni uzas por varoj kun mojosaj bildoj kaj skribaĵoj, kiujn TEJO volas produkti por ke vi povu fiere porti/uzi ilin. Dum la EsKu ni decidis ke ni priesploru pri la varoj mem kaj pri la grafikaj solvoj. Se vi havas ideon, vi povas proponi ĝin al ni.

Nova membrokategorio:
Ni restarigis la demandon, lastfoje proponitan de UEA kaj traktitan dum IJK kaj UK 2009, pri enkonduko de nova tipo de membreco, kiu estu senpaga kaj senserva. Ni nun estas ellaborantaj koncepton kiun ni planas poste proponi por pritakso kaj aprobo.