You are here

Nova redaktoro pri movadaj novaĵoj de TEJO – Daniel Mrázek

TEJO ĝojas anonci ke la nova redaktoro pri movadaj novaĵoj estas Daniel Mrázek de Ĉeĥio.

Daniel Mrázek estis unu el kunorganizantoj de IJK en Liberec, kaj la nuna prezidanto de ĈEJ.

Laŭ la nova koncepto de TEJO pri Kontakto, farita baze de enketumado de legantoj, kie plimulto ŝatus legi iom da movadaĵoj, en Kontakto aperos kvar aldonaj paĝoj dediĉitaj ĝuste al la movadaj temoj. Tejo Tutmonde ne plu aperos sendepende kiel gazeto, sed transiros al la aldonaj paĝoj de Kontakto, en aparta rubriko, kun pli profesie kolektitaj artikoloj.

Tamen, ni substreku ke la financaj, jaraj kaj tia-specoj raportoj ne ŝtelos spacon sur la belaj paĝoj de Kontakto, sed aldoniĝos apartaj bultenoj de la TEJO-oficejo.

Krom ke Daniel Mrázek kolektos kaj redaktos materialon por la rubriko "Kontakto-Movade", li redaktos la retpaĝaron Tejo.org kaj kolektos materialon por aperigi ĝin sur la paĝoj de Revuo Esperanto.

La unua Kontakto laŭ nova koncepto kun aldonaj kvar paĝoj de movadaj artikoloj jam baldaŭ alvenos al viaj poŝtkestoj.

Tamen, tiuj kiuj abonis nur al TEJO-tutmonde en la jaro 2010 ne timu ke ili ne ricevos la restantajn numerojn de la jarkolekto. La lastaj numeroj estas jam prilaborataj, inkluzive de fina duobla numero sub la redaktado de Marcos Cramer kun retrospekto tra la historio de TT.

La estraro de TEJO elkore gratulas Daniel Mrázek kaj deziras fruktodonan laboron.

Daniel komencas laboron jam ek de la mezo de tiu ĉi monato.