You are here

Kontakto

Kontakto estas revuo por tiuj, kiuj interesiĝas pri aliaj landoj, popoloj, kulturoj kaj socioj. Kontakto-n legas gejunuloj (kaj ĉiuj, kiuj sentas sin juna) el ĉ. 100 landoj, ankaŭ kunlaborantoj venas tra la tuta mondo. Speciale por komencantoj parto de tekstoj aperas en la lingvoj „facila“ kaj „tre facila“. Kontakto estas unu el la plej bele ilustritaj E-revuoj. Ĝin eldonas kunlabore TEJO kaj UEA, kun 6 numeroj jare. Individuaj membroj kaj patronoj de TEJO ricevas Kontakto-n automate. Aliaj povas aboni ĝin pere de UEA-kotizperantorekte ĉe UEA (prezoj varias depende de la lando). Eblas ankaŭ kolektivaj abonoj (ekde 6 ekzempleroj) kun rabato de 40%!

La paĝaro de la revuo  ·  Kontakto en Vikipedio

Numeroj de 2013

Kutime la numeroj de Kontakto havas specifan emfazon, sed en ĉiu numero publikiĝas ankaŭ diverstemaj materialoj, kaj aldone granda intervjuo kaj movada rubriko TEJO-Tutmonde. Ĝis 2011 ĉiu numero havis sian apartan ĉeftemon. La temoj emfazitaj de Kontakto en 2013 estas:

 • 2013:1. La mistera lingvo de la Okulistoj
  [per la elkodigo de 250-jara malnova ĉifro, oni malkovris sekretan societon]
 • 2013:2. Mia malkovro de Japanio
  [kunspertu tiun vojaĝon per la detala rakonto de Ĵenja Amis]
 • 2013:3. Kanabo
  [kulpa aŭ senkulpa?]
 • 2013:4. La Sennaĝila Foceno
  [ĉe la rando de pereo]
 • 2013:5/6. Samseksemo
  [kaj la GLAT-situacio en la mondo]

Numeroj de 2012

 • 2012:1. Patriotismo
  [ĉu ĝermo de ŝovinismo?]
 • 2012:2. Daŭripova Evoluigo
  [kio ĝi estas, kaj kio ĝi ne estas]
 • 2012:3. Punka diservo en rusia templo
 • 2012:4. La stela scio
  [de antikvaj popoloj ĝis nun]
 • 2012:5. Senkaku x Diaoyu
  [disputo inter Japanio kaj Ĉinio pri suvereneco de la insuletoj]
 • 2012:6. Klaĉoj kaj populareco
  [ĉu ekzistas privateco en la socireta erao?]

Numeroj de 2011

 • 2011:1. Sinmortigo
  [konsideroj pri la 10ª mortokaŭzo en la mondo]
 • 2011:2. Nuklea Energio
  [la necesa risko]
 • 2011:3. La nova muzika erao
  [morto de ko-disko, mp3 kaj la estonto de la Esperanta muziko]
 • 2011:4. Interreto
  [libereco aŭ dependeco?]
 • 2011:5. Kian lingvo vi parolas?
  [lingvoj, menso kaj iom pli...]
 • 2011:6. USSR, 20 jarojn poste

Numeroj de 2010

 • 2010:1. Moderna arto
 • 2010:2. Medicino tradicia kaj scienca
 • 2010:3. Urboj - interesaj kaj impresaj
 • 2010:4. Katastrofo
 • 2010:5/6. Juneco: ĉu la plejbona aĝo?

Numeroj de 2009

 • 2009:1. Kiel obeigi la fajron
 • 2009:2. Senĉeftema
 • 2009:3. Malgrandaj etnoj
 • 2009:4. Senĉeftema
 • 2009:5. Televido
 • 2009:6. Diverstema

Numeroj de 2008

 • 2008:1. Neordinaraj hobioj.
 • 2008:2. Teknologioj kaj scienco.
 • 2008:3. Edukado tra la mondo.
 • 2008:4+5. TEJO 70-jara.
 • 2008:6. Ĉu Mikelanĝelo estis la unua surrealisto?

Numeroj de 2007

 • 2007:1. Mitoj.
 • 2007:2. Libero.
 • 2007:3. Misteroj de la mondo.
 • 2007:4. Kune por pli bona mondo.
 • 2007:5. Ekologio.
 • 2007:6. Literaturo.

Numeroj de 2006

 • 2006:1. Kie mitoj kaj realeco interplektiĝas
 • 2006:2. Vegetarismo/bestaj rajtoj
 • 2006:3. Lingvoj
 • 2006:4. Egalaj rajtoj/feminismo, kunlabore kun Konsilio de Eŭropo
 • 2006:5. Tutmondiĝo
 • 2006:6. Amo

Post la eldono de papera numero, pere de la reta Teko de UEA en la reto ekhaveblas ankaŭ la reta versio de la revuo por TEJO-membroj kaj ĉiuj Kontakto-abonantoj (bv. enmeti vian salutvorton kaj pasvorton, kaj tiam ĉe la maldekstra flanko elektu TEKO-n, sub ĝi KONTAKTO-n).

Kunlaborado

Aŭtoroj kaj kunlaborantoj de Kontakto venas el la tuta mondo, kaj oni povas kontribui sian (prefere originalan) artikolon al la revuo. La aŭtoroj ricevas senpagan ekzempleron de la revuo.

Kontakto por blinduloj

Blinduloj kaj malfortvidantoj povas ricevi voĉlegitan eldonon senpage. Necesas sendi du 90-minutajn kasedojn al Rob MOERBEEK, Zwaansmeerstraat 48, NL-1946 AE Beverwijk, Nederlando, kun poŝta glumarko de “Cécogramme” (viro kun blanka bastono).

Redakcio

‘Kontakto’, p/a Rogener Pavinski,
  Rua José Guidini Jr. 229, 14093-540 Ribeirão Preto - SP., Brazilo
Retpoŝto: kontakto [ĉe] tejo.org
Redaktoro: Rogener PAVINSKI (Brazilo)
Grafikado: Romulo FELÍCIO (Brazilo)
Korektado: Rob MOERBEEK (Nederlando)

Eldonanto, administrado, abonoj, anoncoj

UEA: Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam, Nederlando. Tel.: +31 10 436 10 44 Fakso: +31 10 436 17 51 Ret-adreso: uea ĉe co.uea.org.

Esperanto