You are here

Komisionoj

En TEJO funkcias nuntempe naŭ komisionoj, kadre de kiuj laboras individuaj membroj de TEJO. Laŭ la komitata reglamento ĉiu komitatano de TEJO devas membri en almenaŭ unu komisiono. Pri la laboro en la komisionoj, legu pli ĉi-tie. Por pliaj, pli specifaj informoj bv. skribi al la adreso de la komisiono.

Komisiono pri Eksteraj Rilatoj (KER) (ker@tejo.org)
respondeca estrarano: Nico HUURMAN
komisiito: Francesco MAURELLI

TEJO estas membro de Eŭropa Junulara Forumo kaj Internacia Kunordiga Renkontiĝo de Junularaj Organizoj, kie ni kunlaboras kun aliaj eŭropaj kaj mondaj junularaj organizoj ankaŭ cele al politika lobio. KER prizorgas la eksterajn rilatojn de TEJO.

Komisiono pri Informado (informado@tejo.org)
respondeca estrarano: Alexandre RAYMOND

Komisiono pri Landa Agado (landa_agado@tejo.org)
respondeca estrarano: Michael Boris MANDIROLA

TEJO funkciigis komisiojn por kunigi aktivulojn kiuj vivas en la samaj regionoj/mondpartoj. La celo estas ke ili povu regule interŝanĝi spertojn, ideojn kaj informojn pri siaj agadoj, helpi ekigi movadon en najbaraj landoj, kie momente ne estas aktivuloj, krei varbmaterialojn en naciaj lingvoj, kunorganizi junularajn aranĝojn, trejnseminariojn, kune partopreni en projektoj ktp. Ĉu vi volonte partoprenus en la komisiono pri landa agado en via regiono? Ĉu vi konas aliajn aktivulojn en via lando aŭ en tiu regiono kiuj volonte kunlaborus?

Komisiono pri Kulturo (kulturo@tejo.org)
respondeca estrarano: Alexandre RAYMOND

La kultura komisiono de TEJO celas esti kunvenejo por ideoj kaj homoj, kiu celas fortigi kaj kreskigi la artajn esprimeblojn de siaj membroj kaj de la junulara movado ĝenerale. Literaturo, muziko, plastiko, fotografio kaj kino estas en niaj agadkampoj.

Komisiono pri Aktivula Trejnado (at@tejo.org)
respondeca estrarano: POÓR Veronika
komisiito: Sara Spanò
retpaĝo de la komisiono: http://tejo.org/eo/aktivula_trejnado

Tiu ĉi komisiono kunigas homojn kiuj volas trejni aliajn TEJO-membrojn pri tre diversaj temoj aŭ volas lerni kiel trejni aliajn. La komisiono kune elpensas temojn kaj planojn por trejnadoj okazontaj kadre de diversaj E-aranĝoj. Ĉu vi havas kapablojn kiujn vi volas dividi kun aliaj esperantistoj? Ĉu vi volas lerni kiel sukcese kundividi viajn kapablojn kun aliaj aŭ ĉu vi volas helpi aliajn fariĝi bonaj trejnistoj? Tiam estu bonvena en la komisiono pri AT!

Komisiono pri Pasporta Servo (ps@tejo.org)
respondeca estrarano: Paweł FISCHER-KOTOWSKI

Komisiono pri Adoleska Agado (adoleska@tejo.org)
respondeca estrarano: Michael Boris MANDIROLA

La Adoleska Komisiono de TEJO kreiĝis en 2010 por trafi la bezonojn de aĝkategorio kiu ofte “perdiĝas” el la movado. Junuloj sub la aĝo 18 fakte havas malmultajn okazojn por renkontiĝi en Esperantujo: Internacia Infana Kongreseto havas alian celgrupon, dum la junularaj renkontiĝoj ankoraŭ ne tute taŭgas por adoleskantoj. Ankaŭ malgrandas la oferto de alispecaj projektoj kiuj sin adresu specife al ili. Venis la tempo por ŝanĝi tiun situacion!

Komisiono pri Scienca kaj Faka Agado (sfa@tejo.org)
respondeca estrarano: POÓR Veronika
komisiito: Nick Woods
retpaĝo de la komisiono: http://tejo.org/eo/sfa

La komisiono de TEJO pri Scienca kaj Faka Agado ekzistas por ke sciencemaj kaj fakemaj junuloj povu kuniĝi kaj agi laŭ sia studo/profesio en Esperanto. Inter la aktivaĵoj de la komisiono estas: (helpi) publikigi artikolojn en Scienca Revuo, prizorgi konstantan rubrikon en Kontakto, organizi sciencan prelegsesion dum junularaj aranĝoj kaj kunlabori kun aliaj Esperantistaj sciencaj organizaĵoj. Por partopreni la laboron kaj/aŭ proponi novan agadkampon, skribu al sfa@tejo.org!

Komisiono pri Homaj Rimedoj (hr@tejo.org)
respondeca estrarano: POÓR Veronika
Ni laboras por ke ĉiuj junuloj, kiuj ŝatus agi por Esperanto trovu por si la taŭgan eblon tion fari ene de TEJO. Por tion fari gravas atenti pri la travidebleco de TEJO, por ke novuloj kaj de la reta mondo, kaj de renkontiĝoj kaj de LSj povu por si mem trovi la taŭgan aktiviĝeblon. Aldone, al ĉiuj necesas certigi laboron en bonaj kondiĉoj, laŭeble plej informite, efike kaj bonetose. Por tion fari, ni klopodas lertigi aktivulojn pri hommastrumado, teamlaboro kaj por helpi efikan scitransdonon kaj ekengaĝiĝon ni verk(ig)as gvidliniojn, helpilojn por diversaj taskoj, roloj. Ĉu vi estas novulo kaj ne trovas sufiĉajn informojn? Ĉu vi estas aktivulo, kiu havas ion por diri pri la temoj? Skribu al hr@tejo.org!

Esperanto