You are here

Fakaj Sekcioj

La fakaj sekcioj kune kun la landaj sekcioj ludas gravan rolon en la laboro de TEJO. En la komitato de TEJO sidas komitatanoj de ĉiuj fakaj sekcioj kaj kundecidas pri la ĝenerala agado de TEJO. TEJO nun havas 2 fakajn sekciojn:


Ni ĉiam ĝojas pri novaj fakaj sekcioj (kutime unu po fako). Estas kelkaj kriterioj por iĝi FS (vi trovas ilin ankaŭ en la Regularo de TEJO, ĉapitro 2 – Statuto, artikolo 9 – Fakaj sekcioj):

  1. ĝi kunigas tra la mondo junajn uzantojn de Esperanto, kiuj interesiĝas pri la koncerna fako;
  2. ĝi estas simpatia al la celoj de TEJO;
  3. ĝi estas aŭ aparta asocio aŭ integra parto de faka asocio aliĝinta al UEA;
  4. ĝi estas laŭorde organizita;
  5. ĝi estas vaste malfermita al junuloj, sen ekskluzivoj pro nacieco, raso, sekso, seksa orientiĝo, handikapeco, religio, politiko, socia deveno aŭ lingvo;
  6. membreco en ĝi estas libervola; kaj
  7. ĝi estas demokratie gvidata.
Esperanto