You are here

blogo de LukiZ

Pereis Maëna Volant, komitatanino de JEFO

Maëna

Kun profunda tristo ni akceptis la informon pri pereo de Maëna Volant.

Maëna estis komitatanino de Junulara Esperantista Franca Organizo. Pluraj el ni renkontis ŝin interalie en kelkaj Esperanto-eventoj en Eŭropo. La 24-an de julio ŝi pereis en la aviadila katastrofo en Malio.

Nome de la Tutmonda Esperantista Junulara Organizo ni esprimas sinceran kondolencon al la familio de Maëna, al JEFO kaj al ĉiuj havis plezuron ekkoni ŝin.

Łukasz Żebrowski
Prezidanto de Tutmonda Esperantista Junulara Organizo

Prezidanta blogo: Komenciĝas dua fazo de konsultado de la strategio de TEJO - bonvolu kontribui!

Jen ni prezentas al vi la unuan, skizan rezulton de la konsultado de la trijara strategio de TEJO 2014-2017. Ĝis la fino de marto ni kolektis proponojn pri celoj ordigitaj laŭ la 4 K-agadkampoj: Konsciigo, Kapabligo, Komunumo, Kunordigo (detalojn vidu ĉe la antaŭa enskribo). Ni ricevis multajn interesajn kontribuojn, kiuj estis tre diversecaj – iuj tre vastaj, aliaj tre specifaj, ceteraj ie en la mezo; iom el ili kovris unu la alian, aliaj tute ne. Tio klare montras malsamecon de bezonoj, kiujn oni havas en TEJO.

Legu pli...

Prezidanta blogo: Kontribuu al TEJO-Strategio 2014-2017

Antaŭ unu jaro okazis vastskala konsultado de la proponoj por la Laborplano de TEJO por la jaro 2013/2014. La rezulton vi trovas ĉi-tie: bit.ly/laborplano2013. Ĉi-foje ni ŝatus fari plian paŝon en la sfero de strategia planado kaj invitas vin kontribui al ĝi. Eblas tion fari kelkmaniere, depende de via emo kaj tempohavo. Detalojn pri tio vi trovos en tiu ĉi blogero.

Legu pli...

Prezidanta blogo: Taskolisto pri farendaĵoj por kaj per TEJO

Dum la malsamideana debato okazinta dum la lasta Junulara E-Semajno "Kion faras kaj faru TEJO?" ekestiĝis la ideo de krei liston de taskoj de la laborplano, por ke laboremuloj povu vidi la taskojn farendajn, farindajn.

Du aktivuloj, Cédric Marchall kaj Rakoen Maertens faris la bazon de la listo videbla ĉe "Taskoj el la laborplano", aŭ klaku ĉi-tie por rekta ligilo. La listo enhavas la jenajn informojn pri la taskoj:

  • etan priskribon
  • takson de la bezonata tempo por plenumo
  • ĝian urĝecon
  • la kontaktindan personon por priaj informoj
Espereble iam baldaŭ ĝi estos en pli uzebla formato, sed ankaŭ ĝis tiam vi bonvenas uzi ĝin, kaj disvastigi ĝin, por helpi ke agemuloj kaj taskoj trovu unu la alian, kaj tiel la agado de TEJO pli rapide kaj efike disvolviĝu.

Indas ĝin regule rigardi, ĉar antaŭvideblas ke ĝi ŝanĝiĝos :) Komentoj, konsiloj, ideoj pri la tabelo bonvenas ĉe: hr@tejo.org.

Prezidanta blogo: Kion nun faras TEJO?

En la antaŭa blogero mi prezentis al vi la novan laborplanon de TEJO. Nun mi ŝatus inviti vin al ĝia rete konsultebla, “vivanta” versio. Irante al bit.ly/laborplano2013 vi trovos dokumenton kie almenaŭ unufoje monate aperos aktualigoj pri tio kiel realiĝas agadoj planitaj en la laborplano.

Se vi havas komentojn, ideojn, proponojn pri iuj temoj aŭ vi ŝatus kunlabori por realigi ilin, bonvolu kontaktiĝi kun koncerna estrarano, komisiitokomisiono.

Mi esperas, ke danke al ĉi tiu dokumento vi facile trovos taŭgan por vi manieron kunlabori en TEJO!

[Redakto de 2013-11-07: Pri la laborplano eblas legi ankaŭ en intervjuo ĉe Libera Folio.]

Prezidanta blogo: Kion faros TEJO en venonta jaro?

Post kelkmonata laboro, konsultado kun komitatanoj, Landaj Sekcioj, individuaj membroj kaj finfine post korektoj kaj voĉdono en la Komitatkunsido, jen ni havas Laborplanon de TEJO por la jaro 2013-2014. Ĝi estas la unua laborplano preparata laŭ alia maniero ol antaŭe, ĉar ne estas la nova estraro, kiu preparis ĝin post elektiĝo, sed la malnova, kiu prezentis ĝin al la komitato post vasta konsultado.

Ankaŭ ĝia konstruo estas malsimila. Unue ni difinas la ĉefajn celojn, kiuj staras antaŭ TEJO, kiel organizo tutmonda, esperantista kaj junulara. Tio estas iusenca provo eliri de la ĝisnuna pensmaniero, laŭ kiu ni havis sole liston de realigendaĵoj por ĉiu unuopa estrarano. Nur sekve troveblas la ĉefaj prioritatoj kaj la konkretaj agadoj realigendaj kadre de la estraraj fakoj.

Ĉar la dokumento estas sufiĉe longa, mi kompreneble konscias, ke ne ĉiuj pretos legi ĝin kompleto. Klopodu tamen konatiĝi almenaŭ kun tiuj partoj, kiuj plej interesas vin kaj pripensi - kiel vi ŝatus kontribui al realigo de nia laborplano? Se vi trovos respondon, vi povas tuj kontaktiĝi kun koncerna estrarano. Se vi bezonos helpon pri tio kontaktiĝu kun Veronika Poór, nia nova estrarano pri homaj rimedoj ĉe hr@tejo.org. Sendube taskoj kaj tasketoj sufiĉos por ĉiuj aktivemuloj!

Elŝutu: Laborplano de TEJO 2013

Prezidanta blogo: Tasklistoj por organizaj teamoj

Jen ni prezentas al vi „Superrigardon de taskoj por eventoj” – projekton malantaŭ kiu estas spertoj kaj laboro de pluraj homoj dum kelkaj jaroj, kiu estas dediĉita al organizantoj de Esperanto-aranĝoj.

Kiam ni, kune kun Rolf Fantom, komencis labori pri tiu projekto, ni esperis ke niaj spertoj povos helpi al la aktivuloj sucese organizi eventojn. Ni koncentriĝis pri la strukturo de organiza teamo kaj disdivido de taskoj ene de ĝi. Nia celo estis helpi al malpli spertaj aktivuloj kompreni la tutan procezon de organizado kaj gvidi ilin tra la taskoj, kiuj estas farendaj en certa tempo antaŭ, dum kaj post la evento.

En la dokumento troveblas tasklistoj por ĉiuj membroj de la organiza teamo. Ĝi komence estis bazita ĉefe sur la spertoj de la organiza teamo de la 65-a Internacia Junulara Kongreso de TEJO en Liberec’. Sekve aldoniĝis spertoj de la poste okazintaj IJK-oj kaj Junularaj E-Semajnoj de Pola kaj Germana Esperanto-Junularoj. Kompreneble, tiuokaze temas ĉefe pri grandaj eventoj kaj grandaj organizaj teamoj. Tio tamen ne signifas, ke la dokumento validas nur por grandaj aranĝoj – por malpli grandaj eventoj estas simple malpli grandaj taskoj kaj unu persono povas transpreni pliajn rolojn kiujn ni mencias.

Pli detalajn informojn pri tio kiel uzi la dokumentaron Vi trovos en la enkonduko, kiu estas ene de la pakaĵo. Se vi havas demandojn, komentojn aŭ rimarkojn pri ĉi tiu projekto, ne hezitu kontakti nin ĉe tina@tejo.org kaj lukasz@tejo.org.

Tina kaj Łukasz

Elŝutu: Superrigardo de taskoj por eventoj

Prezidanta blogo: memorigo pri elekto de Komitatanoj B de TEJO

En la unuaj tagoj de marto komenciĝis elekto de Komitatanoj B de TEJO en kiu voĉdoni rajtas ĉiu individua membro de TEJO. Leteroj kun balotiloj kaj klarigoj kiel voĉdoni estis dissenditaj same komence de marto al tiuj, kiu havis validan membrecon por 2012. Poste leteroj estis sendataj al (re)aliĝintoj tiuj post registrigo de ilia membreco.

Prezidanta blogo: kiuj temoj por la estrara kunveno?

Estraro de TEJO laboras dum tuta jaro pere de interreto kaj kelkfoje jare renkontiĝas ankaŭ en reala mondo. Tiaj regulaj tutestraraj renkontiĝoj okazas dufoje jare: printempe kaj aŭtune. Tiam ni havas okazon ĉeeste, dum 2-3 tagoj intense kunlabori pri plej gravaj aferoj.

Prezidanta blogo: rolo de komitatano

Lige kun la proksimiĝanta fino de oficperiodo de la TEJO-Komitato kaj bezono varbi novajn homojn al ĝi, oni diskutis kio ekzakte estas rolo de unuopa komitatano. Tion priskribas neniuj dokumentoj de TEJO, malkiel rolon de la tuta Komitato. Kelkaj komitatanoj prezentis siajn opiniojn kaj tiel kreiĝis kurta resumo pri rolo de komitatano

Prezidanta blogo: Lingvopolitikaj pozicioj de TEJO

Kiel rilatas TEJO al la angla lingvo? Ĉu TEJO subtenas je EDE? Kio estas la lingva problemo de internacia komunikado? Ĉu ni deziras, ke la mondo havu nur unu lingvon? Tiujn kaj plurajn aliajn demandojn rilatajn al lingvopolitiko pritraktis lastatempe Komitato de TEJO.

Prezidanta blogo: Laborplano de TEJO

Kontinuante la temon de la antaŭa enskribo, do rezultojn de la lasta komitata kunsido, jen mi pli detale prezentos la unuan eron. Laborplano de TEJO-Estraro 2011-2012 estas dokumento, kiun pretigas Estraro de TEJO kaj aprobas la Komitato.

Prezidanta blogo: reaktivigo

Saluton karaj! Komencante la novan jaron mi jen rekomencas prezidantan blogon, kiun siatempe havis David-Emil Wickström. Pere de ĝi mi klopodos laŭeble regule informi Vin pri tio kio okazas ene de nia organizo kaj espereble ankaŭ ricevos iom da reagoj. Por komenci – fulmrapide pri la ĵus okazinta en Gdansko Eksterordinara Komitatkunsido.
Abonu al RSS - blogo de LukiZ