You are here

Agado

Laŭ nia statuto (ĉapitro 2) TEJO aplikas en sia agado metodojn, kiuj respondas al la interesoj de la junularo.

La agado de TEJO konsistas precipe el:

  • informado en junularaj medioj pri la lingva problemo en internaciaj rilatoj kaj pri ĝia solvo per Esperanto
  • praktika utiligo de Esperanto je la servo de la junularo kaj informado pri tio en junularaj medioj
  • okazigo de kongresoj, konferencoj, seminarioj kaj aliaj kunvenoj
  • instigado al la membroj de TEJO aktive partopreni en la esperanta movado.

Pli konkrete, jen estas kelkaj el niaj agadkampoj:

Esperanto