You are here

Activistes

TEJO viu del treball que fan els seus activistes organitzant tallers i xerrades a diferents seminaris i a les trobades juvenils com la Trobada Juvenil Internacional (IJK en esperanto) que s'organitza cada any. Es troven diverses "categories" d'activistes:

Kataluna