You are here

blogo de Estraro

Festado de Internacia Tago de Ĵazo

Ĉu vi ludas ĵazmuzikon? Se jes, aranĝu koncerton por la 30a de aprilo, kaj TEJO helpos vin varbi ĝin! Se vi anoncos vian koncerton ĝis la 15a de februaro 2012 al ni (skribu al oficejo@tejo.org), vi povos ankaŭ aperi en la oficiala programo de eventoj ĉe UNESKO, por ties Internacia Ĵaztago. Helpu nin kaj UNESKO-n plibuntigi la tagon de ĵazo por pli inkluzivaj socioj!

TEJO havas novan volontulon

En sia lasta reta kunsido, la estraro de TEJO traktis interalie la kandidatiĝojn por la posteno de volontulo en la Centra Oficejo. Evidentiĝis ke la ekster-eŭropunianojn kandidatiĝintajn ne eblas nuntempe akcepti pro la komplikaĵoj rilataj al restado-vizo por Nederlando. Bonŝance, la situacion savis la lastmomenta kandidatiĝo de Natalia Antolak, kiu jam aktivas en TEJO kiel komitatanino A por Pollando. Ŝi ankaŭ oficas kiel sekretario de PEJ kaj Varsovia Vento de kelkaj jaroj, sekve havas tre taŭgajn kapablojn. Ni ĝojas anonci do ke en la proksima duonjaro, Natalia rolos kiel la volontulo de TEJO. Komence de februaro ŝi jam ekos sian laboron en la CO kaj vi povos ekkontakti ŝin (kaj TEJO-n) per la regula adreso: oficejo@tejo.org.

Kandidatiĝu por komitatano B por 2012-2014

Venis la tempo por kandidatiĝi kiel Komitatano B de TEJO por la oficperiodo de la 1-a de junio 2012 ĝis la 31-a de majo 2014.

Freŝa erao en TEJO komenciĝis en Roterdamo

La inaŭgura kunsido de la Estraro de TEJO estis tre fruktodona: krom definitivigi la labormanierojn de la nova teamo, estis decidita lanĉo de abono-kampanjo por Kontakto, precizigitaj ŝanĝoj en la Regularo kaj diskutitaj politikaj pozicioj de TEJO, farita la lasta paŝo por akiri propran dungiton, kaj akceptita subvenciigo de rabato al junuloj por la KER-ekzameno.

Unua kunsido de nova estraro

La nova estraro de TEJO, elektita dum la IJK en Kievo/Kijivo, decidis okazigi sian unuan fizikan kunsidon en Roterdamo, Nederlando, dum la semajnofino de 2-4a de septembro 2011 — pli frue ol la kutimaj aŭtunaj estraraj kunvenoj. Tio havas la celon ĝuste laŭeble baldaŭ trovi la plej efikajn manierojn kaj rimedojn de kunagado kaj eki la estraran laboron de nova ofic-periodo.

Se vi ŝatus ke la estraro pritraktu specifajn temojn dum sia kunsido, sciigu ilin al ni anticipe.

La nova estraro de TEJO

Dum IJK en Kievo/Kijivo la komitato de TEJO elektis novan estraron:

 • Łukasz Żebrowski, prezidanto
 • Paulína Kožuchová, ĝenerala sekretario
 • Alisa Nikitina, kasisto
 • Sergeo Tyırin, informado
 • Nico Huurman, aktivula trejnado
 • Petra Smidéliusz, landa agado
 • Michael Boris Mandirola, eksteraj rilatoj
 • Tina Tišljar, kongresoj

La nova estraro dankas pro la fido de la komitatanoj, kaj strebos laŭeble plenumi ĉiujn esperojn je ĝi.

Nova volontulo: Sébastien Denux

La 23an de majo, la Estraro de TEJO elektis novan volontulon. Temas pri Sébastien Denux el Francujo. Aŭguste, li transprenos la postenon de Manuela Ronco kaj eklaboros en la Centra Oficejo.

Printempa Kunveno de la TEJO-Estraro

Dum la paska semajnfino, inter la 22a kaj 25a de aprilo, okazis EstrarKunveno de TEJO. Temis jam pri la 4a, kaj do la lasta, fizika kunveno de la nuna estraro. Ĝi okazis ne en Roterdamo kiel kutime, sed en la norditala komunumo Pornassio. Tie nome estis okazanta Internacia Junulara Festivalo (IJF), la kongreso de Itala Esperanta Junularo (IEJ), kies organizantoj estis tiom afablaj ke ili disponigis al ni la eblecon okazigi nian EstrarKunvenon kadre de ĝi.

Nova redaktoro pri movadaj novaĵoj de TEJO – Daniel Mrázek

TEJO ĝojas anonci ke la nova redaktoro pri movadaj novaĵoj estas Daniel Mrázek de Ĉeĥio.

Daniel Mrázek estis unu el kunorganizantoj de IJK en Liberec, kaj la nuna prezidanto de ĈEJ.

Laŭ la nova koncepto de TEJO pri Kontakto, farita baze de enketumado de legantoj, kie plimulto ŝatus legi iom da movadaĵoj, en Kontakto aperos kvar aldonaj paĝoj dediĉitaj ĝuste al la movadaj temoj. Tejo Tutmonde ne plu aperos sendepende kiel gazeto, sed transiros al la aldonaj paĝoj de Kontakto, en aparta rubriko, kun pli profesie kolektitaj artikoloj.

Superrigardo pri KODEJO

Jen TEJO prezentas superrigardon pri KODEJO de la lastaj jaroj. Je la fino de 2008 TEJO lanĉis demandaron al siaj landaj sekcioj kaj aliaj junularaj organizoj. Ĝi nomiĝas KODEJO (Kompleta Demandaro por Esperantaj Junularaj Organizoj) kaj ĝi estas nova versio ĝisdatigita surbaze de malnova demandaro nomata ALSTOM (Agado de Landaj Sekcioj en TejO-Mondo).

Gajnintoj de la konkurso 'Partoprenu IJK-n'

Aprilo 2010. TEJO kun ĝojo anoncas ke en 2010 tri homoj ricevos subtenon por vojaĝi al IJK en Kubo. TEJO disponigis 1500 eŭrojn por la konkurso. Ĉi-foje la prijuĝo estis aparte malfacila pro la kvalito de la kandidatiĝoj kaj la nombro da partoprenantoj. La jenaj partoprenantoj ricevos partan repagon de siaj kotizoj al IJK en Kubo kaj/aŭ vojaĝkostoj:
 • s-ino Luana Araújo de França el Brazilo. Ŝi ankoraŭ neniam partoprenis en IJK sed estas vic-prezidanto de regiona asocio en Brazilo kaj jam kunorganizis regionan esperantan aranĝon.
 • s-ino Tina Tišljar el Kroatio – Tina estas aktiva en la Kroata Esperanto-Junulara Asocio, kunorganizas kaj ĉĉeforganizis MIROn en Kroatio. Ŝi jam kelkfoje partoprenis en IJK kaj ĉiam ŝia helpo estis tre rimarkinda.
 • s-ro Roger Gotardi el Brazilo. Roger aktivas en BEJO kaj regiona brazilo asocio, kaj aldone laboras por la revuo La Karavelo. Li neniam antaŭe partoprenis en IJK.

IJK 2011 en Ukrainio!

TEJO ĝojas anonci, ke la 67-a Internacia Junulara Kongreso okazos en Ukrainio. Tio estis decidita dum lasta reta estrarkunveno. Temo proponita por la kongreso estas "Daŭropova evoluo - nova koncepto por homaro". La aranĝo okazos julie 2011 en Kijivo, ĉefurbo de Ukrainio. La organizan teamon kreos UkrEA (Ukrainia Esperanto-Asocio) kaj ULEJ (Ukrainia Ligo de Esperantista Junularo). Tio estos la unua IJK en Ukrainio. Pliajn informojn pri ĝi serĉu ĉe la paĝaro tejo.org/ijk/2011.

Konkurso Partoprenu IJK-n 2010

Ni ĝojas anonci ke la fonduso "Partoprenu IJK-n" denove povas helpi al membroj de TEJO partopreni la Internacian Junularan Kongreson - ĉi jare en KUBO!!! La limdato estas la 30a de marto. Per la fonduso eblas peti monon por parte kovri vojaĝkostojn (laŭ plej malmultekosta maniero ŝipe, buse aŭ aviadile), loĝadon en provizitaj ĉambroj kaj programkotizon (vi povas loĝi pli lukse, sed ni subvencias nur la prezon por loĝado en la provizitaj ĉambroj (por kelkaj personoj), do la diferencon vi pagos).

Estrarkunveno en Poznano

Mi ĵus revenis hejmen el Poznano, Pollando, kie mi inter la 18a kaj 21a de septembro partoprenis estrarkunvenon de TEJO. Estis la unua kunveno de la nova Estraro, do por mi la unua entute.

La etoso estis bonega. Plej grave estis ke ni (estraranoj kaj nova kaj malnova volontuloj) povis pli bone ekkoni unu la alian. Tion ni ankaŭ faris kaj mi konkludas: mojose!

Estraro de TEJO kunvenos en Poznano dum ArKonEs.

La nova Estraro de TEJO, elektita dum IJK en Liberec, kunvenos por sia unua estrarkunveno en Poznano, Polujo, inter la 18a kaj 21a de Septembro 2009, flanke de la XXV-a ArKonEs.

Paĝoj

Abonu al RSS - blogo de Estraro