Pri TEJO


TEJO popularigas internacian kompreniĝon per renkontiĝoj, edukaj programoj kaj uzo de internacia lingvo, Esperanto.

La organizo defendas kulturan riĉecon de lingva diverseco, homajn rajtojn de lingvaj minoritatoj kaj tutmondan kompreniĝon per facila aliro al internaciaj kontaktoj. Uzo de Esperanto estas kadro de niaj klopodoj.

Ni esperas ke vi ŝatas nian retpaĝaron kaj bonvenigas vin komenti la kontribuojn. Se vi serĉas ne tiom aktualajn novaĵojn vi eble trovos ilin en la forumo.
Esperanto

Konkurso: Partoprenu Internacian Junularan Kongreson 2015 en Germanio

Ni ĝojas anonci ke la fonduso “Partoprenu IJK-n” denove povas helpi al membroj de TEJO partopreni la Internacian Junularan Kongreson. Per ĝi eblas peti monon por parte kovri vojaĝkostojn (laŭ la plej malmultekosta maniero: ŝipe, buse, trajne aŭ aviadile), la loĝadon en plej malmultekosta kategorio (vi povas loĝi pli lukse, sed la diferencon vi pagos) kaj la programkotizon. Aldone, kaze ke vi decidas partopreni la samjaran UKn, la subvencio kovros ankaŭ tie laǔeble senpagan loĝadon en amasloĝejo aǔ rabatitan loĝadon en studenta loĝejo, kaj la kotizon. La estraro pritraktos la kandidatiĝojn kaj anoncos al gajnantoj ĝis la fino de decembro 2014 — ili ricevos ĝis 80% de ĉiuj vojaĝkostoj.

Pereis Maëna Volant, komitatanino de JEFO

Maëna

Kun profunda tristo ni akceptis la informon pri pereo de Maëna Volant.

Maëna estis komitatanino de Junulara Esperantista Franca Organizo. Pluraj el ni renkontis ŝin interalie en kelkaj Esperanto-eventoj en Eŭropo. La 24-an de julio ŝi pereis en la aviadila katastrofo en Malio.

Nome de la Tutmonda Esperantista Junulara Organizo ni esprimas sinceran kondolencon al la familio de Maëna, al JEFO kaj al ĉiuj havis plezuron ekkoni ŝin.

Łukasz Żebrowski
Prezidanto de Tutmonda Esperantista Junulara Organizo

Serĉatas grafikisto

Afiŝita en: 

Proponu viajn fotojn por la nova retpaĝo de TEJO

JES 2009Ĉu vi ŝatus ke la nova retpaĝo de TEJO estu bunta kaj alloga? Plibeligu ĝin per viaj fotoj!

Kiel kontribui?

Sendu via(j)n foto(j)n aŭ ligilojn al ĝi/ili al oficejo@tejo.org se vi konsentas ke ĝi/ili estu libere uzebla(j) por plibeligi la novan retpaĝon de TEJO. Ni bezonas ilin plej bone ĝis la 25-a de majo, ĉar pli malpli tiam ni bezonos ilin. Sed ju pli frue ni ricevas la fotojn, des pli bone.

Afiŝita en: 

Kreanto(j) de la nova retejo de TEJO serĉata(j)

TEJO nepre bezonas novan retejon, kiu estu:
 • alloga
 • facile superrigardebla
 • redaktebla de pluraj (nefakaj) personoj
 • havu kaj statikan kaj nestatikan parton:
  • la statika parto (t.e. relative konstanta enhavo) estu plurlingva
  • la nestatika (t.e. novaĵoj) estos baze nur en Esperanto
Kandidatiĝu plej malfrue ĝis la 15a de majo sendante retmesaĝon al novaretejo@tejo.org.
Afiŝita en: 

Prezidanta blogo: Komenciĝas dua fazo de konsultado de la strategio de TEJO - bonvolu kontribui!

Jen ni prezentas al vi la unuan, skizan rezulton de la konsultado de la trijara strategio de TEJO 2014-2017. Ĝis la fino de marto ni kolektis proponojn pri celoj ordigitaj laŭ la 4 K-agadkampoj: Konsciigo, Kapabligo, Komunumo, Kunordigo (detalojn vidu ĉe la antaŭa enskribo). Ni ricevis multajn interesajn kontribuojn, kiuj estis tre diversecaj – iuj tre vastaj, aliaj tre specifaj, ceteraj ie en la mezo; iom el ili kovris unu la alian, aliaj tute ne. Tio klare montras malsamecon de bezonoj, kiujn oni havas en TEJO.

Legu pli...

Prezidanta blogo: Kontribuu al TEJO-Strategio 2014-2017

Antaŭ unu jaro okazis vastskala konsultado de la proponoj por la Laborplano de TEJO por la jaro 2013/2014. La rezulton vi trovas ĉi-tie: bit.ly/laborplano2013. Ĉi-foje ni ŝatus fari plian paŝon en la sfero de strategia planado kaj invitas vin kontribui al ĝi. Eblas tion fari kelkmaniere, depende de via emo kaj tempohavo. Detalojn pri tio vi trovos en tiu ĉi blogero.

Legu pli...

Prezidanta blogo: Taskolisto pri farendaĵoj por kaj per TEJO

Dum la malsamideana debato okazinta dum la lasta Junulara E-Semajno "Kion faras kaj faru TEJO?" ekestiĝis la ideo de krei liston de taskoj de la laborplano, por ke laboremuloj povu vidi la taskojn farendajn, farindajn.

Du aktivuloj, Cédric Marchall kaj Rakoen Maertens faris la bazon de la listo videbla ĉe "Taskoj el la laborplano", aŭ klaku ĉi-tie por rekta ligilo. La listo enhavas la jenajn informojn pri la taskoj:

 • etan priskribon
 • takson de la bezonata tempo por plenumo
 • ĝian urĝecon
 • la kontaktindan personon por priaj informoj
Espereble iam baldaŭ ĝi estos en pli uzebla formato, sed ankaŭ ĝis tiam vi bonvenas uzi ĝin, kaj disvastigi ĝin, por helpi ke agemuloj kaj taskoj trovu unu la alian, kaj tiel la agado de TEJO pli rapide kaj efike disvolviĝu.

Indas ĝin regule rigardi, ĉar antaŭvideblas ke ĝi ŝanĝiĝos :) Komentoj, konsiloj, ideoj pri la tabelo bonvenas ĉe: hr@tejo.org.

TEJO serĉas volontulon!

TEJO serĉas volontulon! Ĉu estu vi? Kandidatiĝu ĝis la 4-a de majo 2014!
TEJO

TEJO invitas vin kandidatiĝi por la posteno de plentempa TEJO-volontulo en la Centra Oficejo en Roterdamo. TEJO-volontulo devas preti labori dum unu jaro (pli aŭ malpli longa daŭro esceptokaze eblas) ekde septembro 2014 (preciza dato laŭ interkonsento). La limdato por sendi vian kandidatiĝon estas la 4-a de majo 2014.

Esperanto

Paĝoj

Abonu al Front page feed